Wpisanie do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • 3 dni

Miejsce odbioru:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Tryb odwoławczy:

Skarga do Sądu Rejonowego w Rypinie w terminie 3 dni od doręczenia decyzji odmownej

Dodatkowe informacje:

 • Rejestr wyborców zawiera ewidencję osób uprawnionych do głosowania zamieszkałych na stałe na terenie miasta.
 • Osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta ujmowane są w rejestrze z urzędu.
 • Na wniosek do rejestru wpisywane są osoby zamieszkałe na stałe pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie miasta lub w innej miejscowości oraz nie posiadające zameldowania stałego
 • W wyniku decyzji o wpisaniu do rejestru osoba jest ujmowana w spisie wyborców w kolejnych wyborach. pod adresem wskazanym we wniosku.
 • Skreślenie z rejestru może nastąpić na podstawie oświadczenia o powrocie do miejsca stałego zameldowania. Oświadczenie składa się w urzędzie miejsca stałego zameldowania.

Podstawa prawna:

 • Art. 11-13 ustawy z dnia 12.04.2001. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4508