Jednostki pomocnicze gminy.


Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. Gmina Rogowo  podzielona jest na 22 sołectwa.

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zarębska (9 października 2017)
Opublikował: Bogumiła Zarębska (9 października 2017, 10:19:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4800