Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 162) starsze aktualności »Zaproszenie na sesję 20.06.2024 r.

07.06.2024

Zaproszenie na sesję 20.06.2024 r.Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 18.06.2024 roku

07.06.2024

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 18.06.2024 rokuSprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

22.05.2024

Sprawozdanie Wójta Gminy Rogowo z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.Zaproszenie na sesję 21.05.2024 r.

15.05.2024

Zaproszenie na sesję 21.05.2024 r.OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O NAJEM SOCJALNY LOKALI Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY ROGOWO

09.05.2024

OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O NAJEM SOCJALNY LOKALI Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY ROGOWOZaproszenie na sesję 07.05.2024 r.

29.04.2024

Zaproszenie na sesję 07.05.2024 r.Inf. o możliwości zapoznania się z dokumentacją związaną z wydaniem dec. o oddziaływaniu na środowisko dla przed. polegającego na budowie budynku-chlewni o obsadzie 990 szt. tucznika na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo,

27.03.2024

Inf. o możliwości zapoznania się z dokumentacją związaną z wydaniem dec. o oddziaływaniu na środowisko dla przed. polegającego na budowie budynku-chlewni o obsadzie 990 szt. tucznika na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo,Budowa chlewni o obsadzie 990 szt. tucznika oraz zmianie budynku na budynek inwentarski – chlewnię o obsadzie 990 szt. tucznika (138,6 DJP) na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński, wnioskodawca uzupełnił raport

27.03.2024

Budowa chlewni o obsadzie 990 szt. tucznika oraz zmianie budynku na budynek inwentarski – chlewnię o obsadzie 990 szt. tucznika (138,6 DJP) na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński, wnioskodawca uzupełnił raportDot. właściciela działki nr ewid. 75/16, w miejscowości Ruda, znak sprawy Og.6730.31A.2024, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie.

27.03.2024

Dot. właściciela działki nr ewid. 75/16, w miejscowości Ruda, znak sprawy Og.6730.31A.2024, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie.Zaproszenie na sesję 28.03.2024 r.

19.03.2024

Zaproszenie na sesję 28.03.2024 r.Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 22.03.2024 roku

19.03.2024

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 22.03.2024 rokuZaproszenie na sesję 27.02.2024 r.

20.02.2024

Zaproszenie na sesję 27.02.2024 r.Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 23.02.2024 roku

20.02.2024

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 23.02.2024 rokuZaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 21.12.2023 roku

14.12.2023

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 21.12.2023 rokuZaproszenie na sesję 28.12.2023 r.

14.12.2023

Zaproszenie na sesję 28.12.2023 r.Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 27.11.2023 roku

22.11.2023

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 27.11.2023 rokuZaproszenie na sesję 28.11.2023

22.11.2023

Zaproszenie na sesję 28.11.2023Zaproszenie na sesję 30.10.2023

24.10.2023

Zaproszenie na sesję 30.10.2023Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 27.10.2023 roku

23.10.2023

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 27.10.2023 rokuOgłoszenie w sprawie przepr. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rogowo w spr. Rocznego Programu Współpracy Gminy Rogowo z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pożytku pub. i o wolontariacie, na ro

18.10.2023

Ogłoszenie w sprawie przepr. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rogowo w spr. Rocznego Programu Współpracy Gminy Rogowo z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pożytku pub. i o wolontariacie, na roAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 162) starsze aktualności »