Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 88) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą

25.05.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącąObwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zakończeniu postępowania administracyjnego ... 'Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby'

20.05.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zakończeniu postępowania administracyjnego ... 'Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby'Og.6220.4.2020 - Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości Nadróż, na terenie działki nr ew. 179 obręb Nadróż

04.05.2020

Og.6220.4.2020 - Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości Nadróż, na terenie działki nr ew. 179 obręb NadróżOg.6220.3.4.2020 Budowa Zakładu Badawczo-Usługowo, Produkcyjnego- Produkcja karbonizatu

22.04.2020

Og.6220.3.4.2020 Budowa Zakładu Badawczo-Usługowo, Produkcyjnego- Produkcja karbonizatuOg.6220.3.2.2020 Budowa Zakładu Badawczo-Usługowo, Produkcyjnego- Produkcja karbonizatu

22.04.2020

Og.6220.3.2.2020 Budowa Zakładu Badawczo-Usługowo, Produkcyjnego- Produkcja karbonizatuOBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ...

22.04.2020

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ...Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 08.04.2020r. znak Og.6220.8.19

09.04.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 08.04.2020r. znak Og.6220.8.19Obwieszczenie - Przetwarzane mineralnych odpadów budowlanych - oddziaływanie na środowisko

27.03.2020

Obwieszczenie - Przetwarzane mineralnych odpadów budowlanych - oddziaływanie na środowiskoOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.

26.03.2020

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r

26.03.2020

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 rOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

26.03.2020

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Budowa Farmy Fotowoltaicznej BOROWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp

16.03.2020

Budowa Farmy Fotowoltaicznej BOROWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itpBudowa elektrowni fotowoltaicznej 'PV Nadróż 1' o mocy do 1 MW, linii S/N wraz z kablami sterowania ...

24.02.2020

Budowa elektrowni fotowoltaicznej 'PV Nadróż 1' o mocy do 1 MW, linii S/N wraz z kablami sterowania ...Przebudowa stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia ...

19.02.2020

Przebudowa stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia ...Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo - Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV

06.02.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo - Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kVObwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno - Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV

04.02.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Skrwilno - Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kVObwieszczenie - Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby

04.02.2020

Obwieszczenie - Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - SzczerbyObwieszczenie Wójta Gminy Szczutowo 'Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse Etap III'

27.01.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczutowo 'Przebudowa drogi gminnej Grabal - Cisse Etap III'Budowa fundamentów oraz montaż zespołu urządzeń i instalacji wytwórni mas bitumicznych - modernizacja

27.01.2020

Budowa fundamentów oraz montaż zespołu urządzeń i instalacji wytwórni mas bitumicznych - modernizacjaOg.6733.5.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo w sprawie przesłania projektu decyzji do uzgodnień.

22.01.2020

Og.6733.5.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo w sprawie przesłania projektu decyzji do uzgodnień.Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 88) starsze obwieszczenia »