Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 204) starsze obwieszczenia »Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 149/2, .... obręb Huta, gmina Rogowo

15.09.2021

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 149/2, .... obręb Huta, gmina RogowoZawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu o opinię inwestycji Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 128, 129 w obrębie Czumsk Mały, gmina Rogowo.

08.09.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu o opinię inwestycji Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 128, 129 w obrębie Czumsk Mały, gmina Rogowo.Obwieszczenie - Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 70/1 obręb Nadróż, gm. Rogowo

06.09.2021

Obwieszczenie - Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 70/1 obręb Nadróż, gm. RogowoBudowa szklarni poliwęglanowej na terenie działki 168/5 obręb Nadróż, gmina Rogowo.

03.09.2021

Budowa szklarni poliwęglanowej na terenie działki 168/5 obręb Nadróż, gmina Rogowo.Demontaż linii napowietrznej nn-0,4kV, budowa linii kablowych nn-0,4kV ... obręb Rogowo, gmina Rogowo

01.09.2021

Demontaż linii napowietrznej nn-0,4kV, budowa linii kablowych nn-0,4kV ... obręb Rogowo, gmina RogowoBudowa szklarni poliwęglanowej na terenie działki 168/5 obręb Nadróż, gmina Rogowo

17.08.2021

Budowa szklarni poliwęglanowej na terenie działki 168/5 obręb Nadróż, gmina RogowoBudowa Farmy Fotowoltaicznej na dz. nr 259 w obrębie Borowo, gmina Rogowo

16.08.2021

Budowa Farmy Fotowoltaicznej na dz. nr 259 w obrębie Borowo, gmina RogowoBudowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock ...

10.08.2021

Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock ...Zawiadomienie o wydaniu w dniu 03.08.2021 decyzji o ustaleniu lokalizacji placu zabaw ... obręb Brzeszczki Duże

03.08.2021

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 03.08.2021 decyzji o ustaleniu lokalizacji placu zabaw ... obręb Brzeszczki DużeZawiadomienie o wydaniu decyzji ... budowa linii kablowej...obręb Ruda

03.08.2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ... budowa linii kablowej...obręb RudaInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej...

03.08.2021

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej...W sprawie udzielenia PERN... pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowów na terenie powiatu płockiego...

29.07.2021

W sprawie udzielenia PERN... pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowów na terenie powiatu płockiego...Obwieszczenie - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki 337/15

19.07.2021

Obwieszczenie - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki 337/15Budowa placu zabaw, siłowni na powietrzu i altany na terenie działki nr 31, obręb Brzeszczki Duże/4

19.07.2021

Budowa placu zabaw, siłowni na powietrzu i altany na terenie działki nr 31, obręb Brzeszczki DużeBudowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 169/14, 169/15, .... obręb Ruda

19.07.2021

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 169/14, 169/15, .... obręb RudaZawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz wystąpienie o opinię dla planowanego przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr. geod. 242 w obrębie Rogówko, Gmina

06.07.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz wystąpienie o opinię dla planowanego przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr. geod. 242 w obrębie Rogówko, GminaBudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki nr 337/15 , obręb Rogowo, Gmina Rogowo

24.06.2021

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki nr 337/15 , obręb Rogowo, Gmina RogowoBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 155 w obrębie Czumsk Duży, gmina Rogowo

15.06.2021

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 155 w obrębie Czumsk Duży, gmina RogowoZawiadomienie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8

11.06.2021

Zawiadomienie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8Og.6733.2.2021 - Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV ... budowa linii kablowej... budowa słupowej stacji transformatorowej

10.06.2021

Og.6733.2.2021 - Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV ... budowa linii kablowej... budowa słupowej stacji transformatorowejObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 204) starsze obwieszczenia »