Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 279) starsze obwieszczenia »Informacja o zawieszeniu postępowania...podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża „HUTA -CHOJNO ID1” realizowanego na działce o nr ew. 146/4 w jednostce ewidencyjnej: 041203_2 Rogowo, obrębie 0008 Huta Chojno...

13.01.2022

Informacja o zawieszeniu postępowania...podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża „HUTA -CHOJNO ID1” realizowanego na działce o nr ew. 146/4 w jednostce ewidencyjnej: 041203_2 Rogowo, obrębie 0008 Huta Chojno...O wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy ... bud. instalacji fotowoltaicznej PV Rogowo 1, na terenie działek 316/4, 313, 314, obręb Rogowo, gmina Rogowo

12.01.2022

O wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy ... bud. instalacji fotowoltaicznej PV Rogowo 1, na terenie działek 316/4, 313, 314, obręb Rogowo, gmina RogowoW sprawie wydania decyzji... Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDROB S.A.

11.01.2022

W sprawie wydania decyzji... Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDROB S.A.Inf. w/s wydanej decyzji SKO we W-ku dotyczącej dec. o środo. uwar. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech bud.inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce nr ewid. 85 ob. 0004 Charszewo, gm. Rog

11.01.2022

Inf. w/s wydanej decyzji SKO we W-ku dotyczącej dec. o środo. uwar. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech bud.inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce nr ewid. 85 ob. 0004 Charszewo, gm. RogBudowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 175/2, 175/1, 176/1, 3/4 obręb Huta, 4/3 obręb Rogowo,gmina Rogowo.

11.01.2022

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 175/2, 175/1, 176/1, 3/4 obręb Huta, 4/3 obręb Rogowo,gmina Rogowo.Zawiadomienie końcowe w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 192/4 w obrębie Nowy Kobrzyniec, gmina Rogowo

05.01.2022

Zawiadomienie końcowe w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 192/4 w obrębie Nowy Kobrzyniec, gmina RogowoZawiadomienie końcowe w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 145; 146, obręb Pinino, gm. Rogowo

05.01.2022

Zawiadomienie końcowe w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ew. 145; 146, obręb Pinino, gm. RogowoBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr. 128, 129 w obrębie Czumsk Mały, Gmina Rogowo

05.01.2022

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr. 128, 129 w obrębie Czumsk Mały, Gmina RogowoBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 134/6 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo”

05.01.2022

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 134/6 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo”Budowa farmy fotowoltaicznej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki on rew. 124/4, obręb Stary Kobrzyniec, gm. Rogowo

30.12.2021

Budowa farmy fotowoltaicznej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki on rew. 124/4, obręb Stary Kobrzyniec, gm. RogowoBudowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr. geod. 242 położonej w obrębie Rogówko, Gmina Rogowo

29.12.2021

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr. geod. 242 położonej w obrębie Rogówko, Gmina RogowoBudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 97, 100/2, 105/2, 106, 165/12 obręb Sosnowo, 213 obręb Borowo, gmina Rogowo

27.12.2021

Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 97, 100/2, 105/2, 106, 165/12 obręb Sosnowo, 213 obręb Borowo, gmina RogowoBudowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 175/2, 175/1, 176/1, 3/4 obręb Huta, 4/3 obręb Rogowo,gmina Rogowo

27.12.2021

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 175/2, 175/1, 176/1, 3/4 obręb Huta, 4/3 obręb Rogowo,gmina RogowoPodpowierzchniowa eksploatacja piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża „HUTA -CHOJNO ID1” realizowanego na działce o nr ew. 146/4 w jednostce ewidencyjnej: 041203_2 Rogowo, obrębie 0008 Huta Chojno, powiecie rypińskim, woj. kujawsko-pomorskim

21.12.2021

Podpowierzchniowa eksploatacja piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża „HUTA -CHOJNO ID1” realizowanego na działce o nr ew. 146/4 w jednostce ewidencyjnej: 041203_2 Rogowo, obrębie 0008 Huta Chojno, powiecie rypińskim, woj. kujawsko-pomorskimBudowa lini kablowej nn 0,4 kV terenie działek 149/2, 162/7, 162/2, 162/4, 162/5, 163/4, obręb Huta, gmina Rogowo.

20.12.2021

Budowa lini kablowej nn 0,4 kV terenie działek 149/2, 162/7, 162/2, 162/4, 162/5, 163/4, obręb Huta, gmina Rogowo.Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW zlokalizowanej w gminie Rogowo, powiat rypiński, działki nr 64 i 99

20.12.2021

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW zlokalizowanej w gminie Rogowo, powiat rypiński, działki nr 64 i 99Budowa lini kablowej nn 0,4 kV i przebudowie lini napowietrznej na terenie działek 105/3, 97, 98, 3146/13, 48/7, 3146/12 ..., obręb Ruda, gmina Rogowo.

17.12.2021

Budowa lini kablowej nn 0,4 kV i przebudowie lini napowietrznej na terenie działek 105/3, 97, 98, 3146/13, 48/7, 3146/12 ..., obręb Ruda, gmina Rogowo.Zmiana sposobu użytkowania remizy strażackiej na Dzienny Dom Pobytu w Starym Kobrzyńcu, gmina Rogowo

16.12.2021

Zmiana sposobu użytkowania remizy strażackiej na Dzienny Dom Pobytu w Starym Kobrzyńcu, gmina RogowoBudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie działek 272, 273, 157, 149/2 obręb Huta, Gmina Rogowo

15.12.2021

Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie działek 272, 273, 157, 149/2 obręb Huta, Gmina RogowoZawiadomienie ... Bud. farmy fotowol. wraz z infr.towarzyszącą na terenie obrębu Czumsk Duży, gm. Rogowo, nr działek ew. 74; 76; 77; 78/2; 79/4; 78/1, wezwanie PGW Wody PZZ we Włocławku inwestora w/s uzupeł. merytorycznego KIP

14.12.2021

Zawiadomienie ... Bud. farmy fotowol. wraz z infr.towarzyszącą na terenie obrębu Czumsk Duży, gm. Rogowo, nr działek ew. 74; 76; 77; 78/2; 79/4; 78/1, wezwanie PGW Wody PZZ we Włocławku inwestora w/s uzupeł. merytorycznego KIPObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 279) starsze obwieszczenia »