Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 150) starsze obwieszczenia »Budowa Instalacji Fotowoltaicznej „PV Rogowo 1” o mocy do 1 MW, linii SN, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, na dz. nr 316/4, 313, 314, obręb Rogowo, gmina Rogowo

21.01.2021

Budowa Instalacji Fotowoltaicznej „PV Rogowo 1” o mocy do 1 MW, linii SN, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, na dz. nr 316/4, 313, 314, obręb Rogowo, gmina RogowoBudowa Instalacji Fotowoltaicznej „PV Rogowo 1” o mocy do 1 MW, linii SN, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, na dz. nr 316/4, 313, 314, obręb Rogowo, gmina Rogowo

21.01.2021

Budowa Instalacji Fotowoltaicznej „PV Rogowo 1” o mocy do 1 MW, linii SN, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, na dz. nr 316/4, 313, 314, obręb Rogowo, gmina RogowoBudowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Świeżawy 1” o mocy do 1 MW, linii SN, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, na dz. nr 3/18, obręb Świeżawy, gmina Rogowo

21.01.2021

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Świeżawy 1” o mocy do 1 MW, linii SN, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, na dz. nr 3/18, obręb Świeżawy, gmina RogowoBudowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Świeżawy 1” o mocy do 1 MW, linii SN, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, na dz. nr 3/18, obręb Świeżawy, gmina Rogowo

21.01.2021

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Świeżawy 1” o mocy do 1 MW, linii SN, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, na dz. nr 3/18, obręb Świeżawy, gmina RogowoW sprawie postanowienia dotyczącego o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Kania w miejscowości Huta Chojno, województwo kujawsko-pomorskie, powiat rypiński, gmina Rogowo, obręb 0008

12.01.2021

W sprawie postanowienia dotyczącego o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Kania w miejscowości Huta Chojno, województwo kujawsko-pomorskie, powiat rypiński, gmina Rogowo, obręb 0008ZAWIADOMIENIE KOŃCOWE w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu Gminy Rogowo. na wniosek mToilet sp. z o.o. ul. Toruńska 31 0

08.01.2021

ZAWIADOMIENIE KOŃCOWE w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu Gminy Rogowo. na wniosek mToilet sp. z o.o. ul. Toruńska 31 0Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 30 grudnia 2020 r.

30.12.2020

Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 30 grudnia 2020 r.Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 11 grudnia 2020 r.

18.12.2020

Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 11 grudnia 2020 r.Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

18.12.2020

Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługiObwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Rogowo oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów

17.12.2020

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Rogowo oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentówZAWIADOMIENIE O WSZCZ. POST. w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu Gminy Rogowo. na wniosek mToilet sp. z o.o. ul. Toruńsk

10.12.2020

ZAWIADOMIENIE O WSZCZ. POST. w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu Gminy Rogowo. na wniosek mToilet sp. z o.o. ul. ToruńskObwieszczenie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie

10.12.2020

Obwieszczenie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębieObwieszczenie - Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo

10.12.2020

Obwieszczenie - Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. RogowoDotyczące wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8.

10.12.2020

Dotyczące wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8.Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW, na działce nr 211; 212, obręb 0010 Kosiory gmina Rogowo na wniosek SPACE ENERGY Sp. z o.o. ul. Kartaginy 1/30 02-762 Warszawa

26.11.2020

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW, na działce nr 211; 212, obręb 0010 Kosiory gmina Rogowo na wniosek SPACE ENERGY Sp. z o.o. ul. Kartaginy 1/30 02-762 WarszawaBudowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW, na działce nr 211; 212, obręb 0010 Kosiory gmina Rogowo na wniosek SPACE ENERGY Sp. z o.o. ul. Kartaginy 1/30 02-762 Warszawa

26.11.2020

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW, na działce nr 211; 212, obręb 0010 Kosiory gmina Rogowo na wniosek SPACE ENERGY Sp. z o.o. ul. Kartaginy 1/30 02-762 WarszawaObwieszczenie o wydanej decyzji. Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Nadróż 1” o mocy do 1,0 MW, linii S/N, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych ... działek ewidencyjnych oznaczonych nr 230/3.

23.11.2020

Obwieszczenie o wydanej decyzji. Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Nadróż 1” o mocy do 1,0 MW, linii S/N, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych ... działek ewidencyjnych oznaczonych nr 230/3.O zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ...

12.11.2020

O zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ...Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowości Rogowo

06.11.2020

Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowości RogowoPobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowości Nadróż

06.11.2020

Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowości NadróżObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 150) starsze obwieszczenia »