Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 721) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie dla stron postępowania w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 990 szt. na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński

23.05.2024

Zawiadomienie dla stron postępowania w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 990 szt. na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypińskiZawiadomienie dla społeczeństwa w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 990 szt. na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński

23.05.2024

Zawiadomienie dla społeczeństwa w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 990 szt. na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypińskiUstalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną na działce nr 99/7 położonej w obrębie Charszewo, gm. Rogowo.

23.05.2024

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną na działce nr 99/7 położonej w obrębie Charszewo, gm. Rogowo.Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 82/11 położonej w obrębie Rogowo, gm. Rogowo.

23.05.2024

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 82/11 położonej w obrębie Rogowo, gm. Rogowo.lokalizacja inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku biblioteki na działkach o numerach ewidencyjnych 389/2, 389/3, 389/4 i 389/5 obręb Rogowo, gmina Rogowo

20.05.2024

lokalizacja inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku biblioteki na działkach o numerach ewidencyjnych 389/2, 389/3, 389/4 i 389/5 obręb Rogowo, gmina RogowoDot. właścicieli dz. nr 184 w miejscowości Pręczki, znak sprawy Og.6730.77.2024 wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

14.05.2024

Dot. właścicieli dz. nr 184 w miejscowości Pręczki, znak sprawy Og.6730.77.2024 wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.Inwestycja celu publicznego polegającego na budowie trzech altan w ramach rewitalizacji parku w Sosnowie na terenie części działki nr 165/33, obręb geodezyjny Sosnowo 0023, gmina Rogowo.

07.05.2024

Inwestycja celu publicznego polegającego na budowie trzech altan w ramach rewitalizacji parku w Sosnowie na terenie części działki nr 165/33, obręb geodezyjny Sosnowo 0023, gmina Rogowo.Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie gminnej oczyszczalni ścieków na terenie części działek nr 234 i 230, obręb geodezyjny Rogowo oraz części działki 89, obręb geodezyjny Rojewo, gmina Rogowo.

07.05.2024

Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie gminnej oczyszczalni ścieków na terenie części działek nr 234 i 230, obręb geodezyjny Rogowo oraz części działki 89, obręb geodezyjny Rojewo, gmina Rogowo.Dot. właścicieli działki nr ewid. 415, w miejscowości Rogowo, znak sprawy Og.6730.2.2024

07.05.2024

Dot. właścicieli działki nr ewid. 415, w miejscowości Rogowo, znak sprawy Og.6730.2.2024Inwestycja celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek o numerach ewidencyjnych 29/4, 40, 192, 31/14, 30/1 oraz działce 31/13 obręb Pinino, gmina Rogowo

06.05.2024

Inwestycja celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek o numerach ewidencyjnych 29/4, 40, 192, 31/14, 30/1 oraz działce 31/13 obręb Pinino, gmina RogowoDot. właścicieli działki nr ewid. 143/3 w miejscowości Lasoty, znak sprawy Og.6730.31.2024

06.05.2024

Dot. właścicieli działki nr ewid. 143/3 w miejscowości Lasoty, znak sprawy Og.6730.31.2024Zaw. Og.6730.31A.2024 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego, na dz. nr ewid. 75/2, położonej w miejscowości Ruda

26.04.2024

Zaw. Og.6730.31A.2024 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego, na dz. nr ewid. 75/2, położonej w miejscowości RudaDotyczy właścicieli działki nr ewid. 75/16 w miejscowości Ruda. informację o zebraniu niezbędnych dowodów i materiałów w odniesieniu do postępowania znak: Og.6730.31A.2024

26.04.2024

Dotyczy właścicieli działki nr ewid. 75/16 w miejscowości Ruda. informację o zebraniu niezbędnych dowodów i materiałów w odniesieniu do postępowania znak: Og.6730.31A.2024Zawiad. strony post. w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji i przeróbce kopalni ze złoża Stary Kobrzyniec II, dz. nr 88 i 89/1 i 90 gmina Rogowo, został uzupełniony raport.

22.04.2024

Zawiad. strony post. w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji i przeróbce kopalni ze złoża Stary Kobrzyniec II, dz. nr 88 i 89/1 i 90 gmina Rogowo, został uzupełniony raport.Wójt Gminy Rogowo podaje do pub. wiadomości o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz uzupełnieniem w/s odkrywkowej eksploatacji i przeróbce kopalni ze złoża Stary Kobrzyniec II, dz. nr 88, 89/1 i 90 gm. Rogowo.

22.04.2024

Wójt Gminy Rogowo podaje do pub. wiadomości o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz uzupełnieniem w/s odkrywkowej eksploatacji i przeróbce kopalni ze złoża Stary Kobrzyniec II, dz. nr 88, 89/1 i 90 gm. Rogowo.„Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km 1+533” - RDOŚ decyzja umarzająca

17.04.2024

„Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km 1+533” - RDOŚ decyzja umarzającaInwest. celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na bud. elektroenerg. linii kablowej nn-0,4 kV z szafkami pomiarowymi na części działek o numerach ewid. 26/1, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, położonych w obrębie Huta Chojno, gmina Rogowo

12.04.2024

Inwest. celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na bud. elektroenerg. linii kablowej nn-0,4 kV z szafkami pomiarowymi na części działek o numerach ewid. 26/1, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, położonych w obrębie Huta Chojno, gmina RogowoDot. zawiadamia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydaniu decyzji Og.6730.29.2024 z dnia 11.04.2024

11.04.2024

Dot. zawiadamia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydaniu decyzji Og.6730.29.2024 z dnia 11.04.2024„Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Rogowo”, dz. nr : 2, 3, 4, 13, 22/1, 23/6 obręb Borowo. - podanie do publicznej wiadomości

11.04.2024

„Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Rogowo”, dz. nr : 2, 3, 4, 13, 22/1, 23/6 obręb Borowo. - podanie do publicznej wiadomości„Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Rogowo”, dz. nr : 2, 3, 4, 13, 22/1, 23/6 obręb Borowo - zawiadomienie stron

11.04.2024

„Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Rogowo”, dz. nr : 2, 3, 4, 13, 22/1, 23/6 obręb Borowo - zawiadomienie stronObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 721) starsze obwieszczenia »