Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 515) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządz. miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu położonego nad Jeziorem Żalskim Dużym w obrębie ewid. Ruda, gmina Rogowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wym.

16.03.2023

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządz. miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu położonego nad Jeziorem Żalskim Dużym w obrębie ewid. Ruda, gmina Rogowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wym.Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pręczki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 44 obręb Pręczki, gm. Rogowo - uzupełniono kartę informacyjną

13.03.2023

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pręczki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 44 obręb Pręczki, gm. Rogowo - uzupełniono kartę informacyjnąZawiadomienie o zgromadzonych materiałach ...dla inwestycji polegającej na rozbudowie niezewidencjonowanych budynków (rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego), na terenie działki nr ewid. 82/14, położonej w miejscowości Rogowo, gmina Rog

08.03.2023

Zawiadomienie o zgromadzonych materiałach ...dla inwestycji polegającej na rozbudowie niezewidencjonowanych budynków (rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego), na terenie działki nr ewid. 82/14, położonej w miejscowości Rogowo, gmina RogZawiadomienie o wydaniu decyzji budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV z szafkami pomiarowymi na działce o numerze ewidencyjnym 69/4 i częściach działek o numerach ewidencyjnych 69/8, 69/5, 56/2, 54/2 obręb Huta, gmina Rogowo.

08.03.2023

Zawiadomienie o wydaniu decyzji budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV z szafkami pomiarowymi na działce o numerze ewidencyjnym 69/4 i częściach działek o numerach ewidencyjnych 69/8, 69/5, 56/2, 54/2 obręb Huta, gmina Rogowo.Wydnie w dniu 07 marca 2023 r. znak:Og.6220.13.2021.2023 postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego ze zł

07.03.2023

Wydnie w dniu 07 marca 2023 r. znak:Og.6220.13.2021.2023 postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego ze złMożliwość zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża „HUTA -CHOJNO ID1” realizowanego na działce o nr ew. 146/4 ...

07.03.2023

Możliwość zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża „HUTA -CHOJNO ID1” realizowanego na działce o nr ew. 146/4 ...Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 03 marca 2023 roku.

03.03.2023

Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 03 marca 2023 roku.Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW ...na terenie działki 146, obręb Czumsk Duży , gmina Rogowo

01.03.2023

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW ...na terenie działki 146, obręb Czumsk Duży , gmina RogowoBudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 210/2 w obrębie Rogowo oraz 258/1 w obrębie Rogówko, gmina Rogowo - wydanie postanowienia

27.02.2023

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 210/2 w obrębie Rogowo oraz 258/1 w obrębie Rogówko, gmina Rogowo - wydanie postanowieniaBudowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż - Lasoty od km 0+000 do km 1+500 - wydanie decyzji

20.02.2023

Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż - Lasoty od km 0+000 do km 1+500 - wydanie decyzjiOdmowa ustalenia warunków zabudowy - budowia farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na terenie działki nr 155, obręb Czumsk Duży, gmina Rogowo

15.02.2023

Odmowa ustalenia warunków zabudowy - budowia farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na terenie działki nr 155, obręb Czumsk Duży, gmina RogowoWszczęcie postępowania - wylesienie mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni 1,25 ha na działce nr ewidencyjny 31, obręb Ruda, gmina Rogowo, powiat rypiński

14.02.2023

Wszczęcie postępowania - wylesienie mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni 1,25 ha na działce nr ewidencyjny 31, obręb Ruda, gmina Rogowo, powiat rypińskiOdmowa ustalenia warunków zabudowy - budowia farmy fotowoltaicznej Rogówko o mocy do 2 MW na terenie działki nr 46/2, obręb Rogówko, gmina Rogowo

13.02.2023

Odmowa ustalenia warunków zabudowy - budowia farmy fotowoltaicznej Rogówko o mocy do 2 MW na terenie działki nr 46/2, obręb Rogówko, gmina RogowoWójt Gminy Rypin podaje do publicznej wiadomości , że na wniosek CEDROB S.A. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ...

08.02.2023

Wójt Gminy Rypin podaje do publicznej wiadomości , że na wniosek CEDROB S.A. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ...Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV z szafkami pomiarowymi na działce o numerze ewidencyjnym 69/4 i częściach działek o numerach ewidencyjnych 69/8, 69/5, 56/2, 54/2 obręb Huta, gmina Rogowo

08.02.2023

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV z szafkami pomiarowymi na działce o numerze ewidencyjnym 69/4 i częściach działek o numerach ewidencyjnych 69/8, 69/5, 56/2, 54/2 obręb Huta, gmina Rogowo„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 210/2 w obrębie Rogowo oraz 258/1 w obrębie Rogówko, gmina Rogowo” - wszczęcie postępowania+opinia

08.02.2023

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 210/2 w obrębie Rogowo oraz 258/1 w obrębie Rogówko, gmina Rogowo” - wszczęcie postępowania+opiniaBudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21/4 w obrębie Karbowizna, gmina Rogowo - zawieszenie z urzędu postępowanie

03.02.2023

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21/4 w obrębie Karbowizna, gmina Rogowo - zawieszenie z urzędu postępowanieBudowa linii kablowej nN 0,4 kV z szafką pomiarową, na terenie działek nr 259, 56/2, 49/38, 49/47, 49/7, obręb Huta, gmina Rogowo

02.02.2023

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV z szafką pomiarową, na terenie działek nr 259, 56/2, 49/38, 49/47, 49/7, obręb Huta, gmina RogowoBudowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 126/2 obręb Szczerby, gm. Rogowo - Umorzenie postępowania

31.01.2023

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 126/2 obręb Szczerby, gm. Rogowo - Umorzenie postępowaniaInformacja o postepowaniu z wniosku Gminy Rogowo oznaczone sygnaturą akt I Ns 162/22 o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w miejscowości Sosnowo

26.01.2023

Informacja o postepowaniu z wniosku Gminy Rogowo oznaczone sygnaturą akt I Ns 162/22 o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w miejscowości SosnowoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 515) starsze obwieszczenia »