Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 467) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie końcowe - budowa budynku szkoleniowego z zapleczem socjalnym i garażem wraz z wiatą rekreacyjną w ramach zadania pn. „Budowa Branżowego Centrum Umiejętności”, na terenie działki nr 172, obręb Nadróż, gmina Rogowo

25.11.2022

Zawiadomienie końcowe - budowa budynku szkoleniowego z zapleczem socjalnym i garażem wraz z wiatą rekreacyjną w ramach zadania pn. „Budowa Branżowego Centrum Umiejętności”, na terenie działki nr 172, obręb Nadróż, gmina RogowoBudowie Elektrowni Fotowoltaicznej (SPV Czumsk Duży) o mocy do 4 MW, wnioskodawca uzupełnił Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia

23.11.2022

Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (SPV Czumsk Duży) o mocy do 4 MW, wnioskodawca uzupełnił Kartę Informacyjną PrzedsięwzięciaBudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 217 w obrębie Świeżawy, gmina Rogowo - wydanie decyzji

15.11.2022

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 217 w obrębie Świeżawy, gmina Rogowo - wydanie decyzjiBudowa linii kablowej SN, budowie sieci kablowej nn wraz z szafkami pomiarowymi, budowie stacji transformatorowej Sn/nn, przebudowie linii napowietrznej nn, budowie stanowiska słupowego SN z rozłącznikiem, na terenie działek nr 192/4, 192/5, 192/6, 1

14.11.2022

Budowa linii kablowej SN, budowie sieci kablowej nn wraz z szafkami pomiarowymi, budowie stacji transformatorowej Sn/nn, przebudowie linii napowietrznej nn, budowie stanowiska słupowego SN z rozłącznikiem, na terenie działek nr 192/4, 192/5, 192/6, 1Odkrywkowa eksploatacja i przeróbce koplni ze złoża Stary Kobrzyniec II, gmina Rogowo, w granicach części działek ewidencyjnych nr 88 i 89/1 oraz w granicy działki 90, którego inwestorem jest Kopalnia Surowców Mineralnych.. zawieszenie

10.11.2022

Odkrywkowa eksploatacja i przeróbce koplni ze złoża Stary Kobrzyniec II, gmina Rogowo, w granicach części działek ewidencyjnych nr 88 i 89/1 oraz w granicy działki 90, którego inwestorem jest Kopalnia Surowców Mineralnych.. zawieszenieObwieszczenie Wójta Gminy Rypin 08.11.2022

08.11.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin 08.11.2022„Budowa Branżowego Centrum Umiejętności”, na terenie działki nr 172, obręb Nadróż, gmina Rogowo - wszczęcie postępowania

08.11.2022

„Budowa Branżowego Centrum Umiejętności”, na terenie działki nr 172, obręb Nadróż, gmina Rogowo - wszczęcie postępowaniaObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 07.11.2022

07.11.2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 07.11.2022Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 167/5, 167/6, 193/2 w obrębie Pręczki oraz na działce o nr ewidencyjnym 98/1 w obrębie Lasoty, gm. Rogowo - wydanie decyzji

03.11.2022

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 167/5, 167/6, 193/2 w obrębie Pręczki oraz na działce o nr ewidencyjnym 98/1 w obrębie Lasoty, gm. Rogowo - wydanie decyzjiZawiadomienie o wydaniu w dniu 2 listopada 2022 roku decyzji znak Og.6730.132.2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 62, obręb Huta, gmina Rogowo

02.11.2022

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 2 listopada 2022 roku decyzji znak Og.6730.132.2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 62, obręb Huta, gmina RogowoBudowa stacji transformatorowej Sn/nn, ..., na terenie działek nr 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16, 192/17, 192/18, 64, 59/1, obręb Ruda, gmina Rogowo - zebrano niezbędne dowody i mat.

27.10.2022

Budowa stacji transformatorowej Sn/nn, ..., na terenie działek nr 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16, 192/17, 192/18, 64, 59/1, obręb Ruda, gmina Rogowo - zebrano niezbędne dowody i mat.W sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Borowo 2 o łącznej mocy farmy do 2,4 MW, na terenie części działki nr 309, obręb Borowo, gmina Rogowo.

24.10.2022

W sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej Borowo 2 o łącznej mocy farmy do 2,4 MW, na terenie części działki nr 309, obręb Borowo, gmina Rogowo.Budowa placu zabaw, altany i boiska, na terenie działki nr 31/4, obręb Brzeszczki Duże, gmina Rogowo - wydanie decyzji

18.10.2022

Budowa placu zabaw, altany i boiska, na terenie działki nr 31/4, obręb Brzeszczki Duże, gmina Rogowo - wydanie decyzji„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 255/4, 307/2, 308 w obrębie Lasoty, gmina Rogowo” - ocena oddziaływania

14.10.2022

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 255/4, 307/2, 308 w obrębie Lasoty, gmina Rogowo” - ocena oddziaływaniaBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr ewid. 62 położonej w miejscowości Huta, gmina Rogowo - zgromadzono materiały dowodowe

11.10.2022

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr ewid. 62 położonej w miejscowości Huta, gmina RogowoBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr ewid. 62 położonej w miejscowości Huta, gmina Rogowo - zgromaWydanie ... postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko...odkrywkowej eksploatacji i przeróbce kopalni ze złoża Stary Kobrzyniec II, gmina Rogowo, w granicach części działek ewidencyjnych nr 88 i 89/1 oraz w granicy działki 90

10.10.2022

Wydanie ... postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko...odkrywkowej eksploatacji i przeróbce kopalni ze złoża Stary Kobrzyniec II, gmina Rogowo, w granicach części działek ewidencyjnych nr 88 i 89/1 oraz w granicy działki 90Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 37/1 w obrębie Kosiory, gm. Rogowo - umorzenie postępowaniaa

07.10.2022

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 37/1 w obrębie Kosiory, gm. Rogowo - umorzenie postępowaniaabudowa stacji bazowej telefonii komórkowej RYP1601A, na terenie działki nr 23/2, obręb Nadróż, gmina Rogowo - decyzja o ustaleniu lokalizacji

06.10.2022

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej RYP1601A, na terenie działki nr 23/2, obręb Nadróż, gmina Rogowo - decyzja o ustaleniu lokalizacjiBudowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4kV, m... z rozłącznikami, stanowisk słupowych nN, złączy kablowych SN 15 kV i złączy kablowych nN 0,4 kV - zgromadzono materiały dowodowe

06.10.2022

Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4kV, m... z rozłącznikami, stanowisk słupowych nN, złączy kablowych SN 15 kV i złączy kablowych nN 0,4 kV - zgromadzono materiały dowodoweBudowa linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działki nr 149/2, obręb Huta, gmina Rogowo - decyzja o ustaleniu lokalizacji

06.10.2022

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działki nr 149/2, obręb Huta, gmina Rogowo - decyzja o ustaleniu lokalizacjiObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 467) starsze obwieszczenia »