Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 106) starsze obwieszczenia »Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ENERGA-OPERATOR S.A.

13.08.2020

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ENERGA-OPERATOR S.A.Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi

07.08.2020

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymiBudowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz strukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Kobrzyniec

05.08.2020

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz strukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy KobrzyniecOGŁOSZENIE - Wójt Gminy Rogowo ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rogowie

03.08.2020

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Rogowo ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w RogowieObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin- Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563''

23.07.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin- Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563''Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowej

17.07.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa linii kablowejObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej

17.07.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowejObwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne składającego się z dwóch studni nr 1 dz. nr 448/1 i studni nr 2 dz. ewid. nr 361/3

10.07.2020

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne składającego się z dwóch studni nr 1 dz. nr 448/1 i studni nr 2 dz. ewid. nr 361/3Obwieszczenie - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

10.07.2020

Obwieszczenie - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodneBudowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości Nadróż, na terenie działki nr ew. 179 obręb

09.07.2020

Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW w miejscowości Nadróż, na terenie działki nr ew. 179 obrębObwieszczenie - Decyzja z dnia 7 lipca 2020 roku - Budowa zakładu Badawczo - Usługowego Produkcyjnego - Produkcja karbonizatu

08.07.2020

Obwieszczenie - Decyzja z dnia 7 lipca 2020 roku - Budowa zakładu Badawczo - Usługowego Produkcyjnego - Produkcja karbonizatuObwieszczenie - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobieranie wód podziemnych ...

07.07.2020

Obwieszczenie - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobieranie wód podziemnych ...Obwieszczenie - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobieranie wód podziemnych

07.07.2020

Obwieszczenie - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobieranie wód podziemnychBudowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Nadróż 1” o mocy do 1,0 MW, linii S/N, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, w m. Nadróż gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 230/3

01.07.2020

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Nadróż 1” o mocy do 1,0 MW, linii S/N, wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, w m. Nadróż gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 230/3Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ..'Budowa lini kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi'

22.06.2020

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ..'Budowa lini kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi'Budowa Farmy Fotowoltaicznej BOROWO II - decyzja

01.06.2020

Budowa Farmy Fotowoltaicznej BOROWO II - decyzjaBudowa Farmy Fotowoltaicznej BOROWO I ... - decyzja

01.06.2020

Budowa Farmy Fotowoltaicznej BOROWO I ... - decyzjaZawiadomienie - 'Budowa farmy fotowoltaicznej' ...

29.05.2020

Zawiadomienie - 'Budowa farmy fotowoltaicznej' ...Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą

25.05.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącąObwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zakończeniu postępowania administracyjnego ... 'Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby'

20.05.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zakończeniu postępowania administracyjnego ... 'Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby'Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 106) starsze obwieszczenia »