Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 127) starsze obwieszczenia »Ogłoszenie - drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rogowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr działek: 337/15; 337/16;337/18;337/19;337/20;337/23;337/24;337/25;358/1 i 359/1

21.10.2020

Ogłoszenie - drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rogowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr działek: 337/15; 337/16;337/18;337/19;337/20;337/23;337/24;337/25;358/1 i 359/1Zawiadomienie o trwającym postępowaniu z wniosku Firmy Usługowo-Handlowej Jarosław Żuchowski, Chojno 67, 87-602 Chrostkowo

14.10.2020

Zawiadomienie o trwającym postępowaniu z wniosku Firmy Usługowo-Handlowej Jarosław Żuchowski, Chojno 67, 87-602 ChrostkowoPrzebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN ... na terenie działek 346, 347, 352, 353, 345, 354, 331/2, 364/1 ...

09.10.2020

Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN ... na terenie działek 346, 347, 352, 353, 345, 354, 331/2, 364/1 ...Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanie postanowienia o konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek e

09.10.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanie postanowienia o konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek eWezwaniu do usunięcia braków do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Chojno

07.10.2020

Wezwaniu do usunięcia braków do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta ChojnoWykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 2 do głębokości 62,0 m, o wydajności do Q = 22,0 m3/h - wydanie decyzji

02.10.2020

Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 2 do głębokości 62,0 m, o wydajności do Q = 22,0 m3/h - wydanie decyzjiPrzebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV budowa słupowej stacji transformatorowej, ... na terenie działek 346,347,352,353,345,354331/2, 364/1...

24.09.2020

Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV budowa słupowej stacji transformatorowej, ... na terenie działek 346,347,352,353,345,354331/2, 364/1...Obwieszczenie o sporządzeniu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii.

23.09.2020

Obwieszczenie o sporządzeniu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Chojno. Województwo kujawsko-pomorskie, p

17.09.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Chojno. Województwo kujawsko-pomorskie, pObwieszczenie Wójta Gminy Rogowo z dnia 17.09.2020 r. roku znak Og.6220.14.2020 dotyczące rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Chojno

17.09.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo z dnia 17.09.2020 r. roku znak Og.6220.14.2020 dotyczące rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta ChojnoObwieszczenie o ponowne wystąpienie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Nadróż 1” o mocy do 1,0 MW, linii S/N, wraz z kablami ster

17.09.2020

Obwieszczenie o ponowne wystąpienie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Nadróż 1” o mocy do 1,0 MW, linii S/N, wraz z kablami sterInformacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gruntowychnieruchomości

11.09.2020

Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż gruntowychObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Puszcza Miejska .

10.09.2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Puszcza Miejska .Obwieszczenie - Wody Polskie z dnia 08.09.2020

08.09.2020

Obwieszczenie - Wody Polskie z dnia 08.09.2020Obwieszczenie dotyczący ponownego wystąpienia o opinię w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opcjonalnie o opinię co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla planowanego przedsięwzięc

04.09.2020

Obwieszczenie dotyczący ponownego wystąpienia o opinię w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opcjonalnie o opinię co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcZawiadomienie o wszczęciu na wniosek spółki PERN S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w

25.08.2020

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek spółki PERN S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych wObwieszczenie – „Budowa linii kablowej, nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi” na terenia nieruchomości oznaczonych: Dz. Nr: 160, 149/2, 171/1, 171/3, 171/4, 171/5, 171/7, 171/8, 171/9 w obrębie ewid. Huta, gm. Rogowo

25.08.2020

Obwieszczenie – „Budowa linii kablowej, nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi” na terenia nieruchomości oznaczonych: Dz. Nr: 160, 149/2, 171/1, 171/3, 171/4, 171/5, 171/7, 171/8, 171/9 w obrębie ewid. Huta, gm. RogowoDecyzja SKO uchylająca decyzję z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: Og.6220.1.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Nadróż 1” o mocy do 1,0 MW, linii S/N, wraz z kablami

25.08.2020

Decyzja SKO uchylająca decyzję z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: Og.6220.1.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PV Nadróż 1” o mocy do 1,0 MW, linii S/N, wraz z kablamiObwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Nadróż

19.08.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości NadróżWystąpienie o opinię do przedsięwzięcia Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo na wniosek Cezary Matuszewski Cezar, Blizno 30 a, 09-227 Szczutowo

18.08.2020

Wystąpienie o opinię do przedsięwzięcia Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo na wniosek Cezary Matuszewski Cezar, Blizno 30 a, 09-227 SzczutowoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 127) starsze obwieszczenia »