Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 372) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej PV Czumsk Duży II o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 2/2; 3 obręb Czumsk Duży, gm. Rogowo.

01.07.2022

Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej PV Czumsk Duży II o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 2/2; 3 obręb Czumsk Duży, gm. Rogowo.Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin w sprawie wystąpienia o opinię...wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 203/3, 204/2, 205/2 w obrębie Puszcza Rządowa, gmina Rypin”

28.06.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin w sprawie wystąpienia o opinię...wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 203/3, 204/2, 205/2 w obrębie Puszcza Rządowa, gmina Rypin”Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 203/3, 204/2, 205/2 w obrębie Puszcza

28.06.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 203/3, 204/2, 205/2 w obrębie PuszczaZawiadomienie o wszczęciu postępowania...na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Nadróż, ....działką o nr 41/16, stanowiącą własność Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomość Nr 13 w Nadrożu

27.06.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Nadróż, ....działką o nr 41/16, stanowiącą własność Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomość Nr 13 w NadrożuZawiadamienie...o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy...dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta Chojno

27.06.2022

Zawiadamienie...o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy...dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża KANIA w miejscowości Huta ChojnoZebranie materiałów...budowa linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, obręb Huta, gmina Rogowo

23.06.2022

Zebranie materiałów...budowa linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, obręb Huta, gmina RogowoZebranie materiałów...budowa linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 214, 224/1, 225/8, obręb Huta, 21/2, 22/2, 53, 56/1, 56/2, 59/2, 59/3, 98, obręb Rogowo, gmina Rogowo

23.06.2022

Zebranie materiałów...budowa linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 214, 224/1, 225/8, obręb Huta, 21/2, 22/2, 53, 56/1, 56/2, 59/2, 59/3, 98, obręb Rogowo, gmina RogowoZawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...„Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż – Lasoty od 0+000 do 1+500.”

23.06.2022

Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...„Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż – Lasoty od 0+000 do 1+500.”Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pręczki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 44 obręb Pręczki, gm. Rogowo.

23.06.2022

Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pręczki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 44 obręb Pręczki, gm. Rogowo.Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię ...Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Rogowo”, gmina Rogowo...

23.06.2022

Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię ...Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Rogowo”, gmina Rogowo...Zawiadamiam.....w sprawie wydania decyzji...budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 149/2, 173/1, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, obręb Huta, gmina Rogowo.

22.06.2022

Zawiadamiam.....w sprawie wydania decyzji...budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 149/2, 173/1, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, obręb Huta, gmina Rogowo.Wójt Gminy Rogowo zawiadamia... bud. linii kablowej nn 0,4 kV oraz budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV z szafką pom., na terenie działek nr 167/2, 185/3, 185/4, 180/1, 184/1, 225/3, 169/12, 170/1, 169/14, 176/3, 176/2, 177, 178/1, 178/2, obręb Rud

22.06.2022

Wójt Gminy Rogowo zawiadamia... bud. linii kablowej nn 0,4 kV oraz budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV z szafką pom., na terenie działek nr 167/2, 185/3, 185/4, 180/1, 184/1, 225/3, 169/12, 170/1, 169/14, 176/3, 176/2, 177, 178/1, 178/2, obręb RudZawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 126/2 obręb Szczerby, gm. Rogowo

20.06.2022

Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 126/2 obręb Szczerby, gm. RogowoZawiadomienie...o wszczęciu postepowania ... Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 224 obręb Szczerby, gm. Rogowo.

20.06.2022

Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania ... Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 224 obręb Szczerby, gm. Rogowo.Wystopienie o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 37, 33, 53 obręb Narty, gm. Rogowo.

20.06.2022

Wystopienie o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 37, 33, 53 obręb Narty, gm. Rogowo.Wystąpienie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko ...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 224 obręb Szczerby, gm. Rogowo.

20.06.2022

Wystąpienie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko ...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 224 obręb Szczerby, gm. Rogowo.Wszczęcie postepowania...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 37, 33, 53 obręb Narty, gm. Rogowo.

20.06.2022

Wszczęcie postepowania...Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 37, 33, 53 obręb Narty, gm. Rogowo.Postanowienie ... w sprawie zawieszenia postępowania ...wydania decyzji o środowiskowych ...Budowa farmy fotowoltaicznej PV Lasoty o mocy do 2 MW wraz z ...na działce nr ewidencyjny 318 obręb 011 Lasoty, gmina Rogowo

20.06.2022

Postanowienie ... w sprawie zawieszenia postępowania ...wydania decyzji o środowiskowych ...Budowa farmy fotowoltaicznej PV Lasoty o mocy do 2 MW wraz z ...na działce nr ewidencyjny 318 obręb 011 Lasoty, gmina RogowoObwieszczenie o złożeniu wyjaśnień...Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDROB S.A.” przewidzianej do realizacji na działce ewid

13.06.2022

Obwieszczenie o złożeniu wyjaśnień...Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDROB S.A.” przewidzianej do realizacji na działce ewidMożliwość zap.się z raportem o oddz.u na środowisko dla przed. pod nazwą: „Budowa hali mag. z funkcją zbierania odpadów, zlok. w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8„ oraz o możliwości składania uwag

13.06.2022

Możliwość zap.się z raportem o oddz.u na środowisko dla przed. pod nazwą: „Budowa hali mag. z funkcją zbierania odpadów, zlok. w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8„ oraz o możliwości składania uwagObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 372) starsze obwieszczenia »