ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500PLUS

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.,  można składać od  1  lipca  drogą elektroniczną przez  portal  Emp@tia,  kanały  bankowości  elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną  (papierową),  czyli  osobiście  w  urzędzie  lub  za  pośrednictwem poczty. 

Jeśli wnioskodawca  złoży  kompletny  i  prawidłowo  wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane 
i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.  Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku – czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019 r.  świadczenie zostanie przyznane od października.

• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
   od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie
   wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
• Złożenie  wniosku  w  październiku  2019  roku  oznacza,  że  świadczenie,  z  wyrównaniem  jedynie 
   od  października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listo-
   pada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że
   świadczenie,  z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do
   dnia 29 lutego 2020 roku.


Wnioski - wzory dokumentów

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1 (100kB) pdf

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1Z (83kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ustawodawca (24 czerwca 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 czerwca 2019, 08:21:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4906