Związki międzygminne

Na mocy uchwały Rady, gmina Rogowo jest członkiem:

1. Związku Gmin Północnego Mazowsza
2. Związku Gmin Rypińskich

 

Związek Gmin Północnego Mazowsza

UCHWAŁA NR 3/92

RADY GMINY w ROGOWIE

z dnia 18 lutego 1992 roku.

 

w sprawie utworzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza.

    Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami /

uchwala się co następuje:

§ 1

W celu wykonania wspólnych zadań w zakresie:

- budowy infrastruktury technicznej i społecznej,
- wspólnych przedsięwzięć dot. ochrony środowiska
- wspólnych przedsięwzięć produkcyjno - handlowych

tworzy się związek międzygminny o nazwie Związek Gmin Północnego Mazowsza.

 

§ 2

Do reprezentowania gminy w Związku upoważnia się - W ó j t a  G m i n y

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Związek Gmin Północnego Mazowsza został zarejestrowany w rejestrze związków komunalnych 8 maja 1992 roku, a osobowość prawną zyskał 22 lipca 1992 roku. Związek powstał po to, aby wywrzeć skuteczny nacisk na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie i sprowokować wielką inwestycje gazowniczą na obszarze Gmin-członków Związku oraz dopilnować jej realizacji. Gminy-założyciele Związku zdawali sobie sprawę, że jako pojedyńcze podmioty nie mają dużych szans na nawiązanie wspołpracy z PGNiG, natomiast Związek był już poważnie traktowany PNGiG. Kalkulacja Gmin-założycieli Związku okazała się trafna: PGNiG, który na obszarze zajmowanym przez Związek nie planował inwestycji wcześniej niż w 2008 roku, zainteresował się propozycją współpracy ze Związkiem.
        Związek postanowił wykonać na własny koszt koncepcję gazyfikacji przewodowej Gmin-członków Związku, opłacić sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji oraz sfinansować pełny projekt techniczny gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z projektami stacji redukcyjnych I stopnia, włączając w to koszt podkładów geodezyjnych.
        W ramach tak zarysowanej współpracy do końca roku 1998 powstał gazociąg przesyłowy Brnowo - Zalesie - Sierpc oraz gazociąg dosyłowy do Gozdowa i Mochowa.
        Koncepcja gazyfikacji przewodowej Gmin-członków Związku od strony południowej (z kierunku Brnowo - Zalesie - Sierpc) zmieniła się w grudniu 1995 roku. Pojawił siępomysł gazyfikacji gmin dawnego województwa toruńskiego od strony Wąbrzeźna, czyli od zachodu. W konsekwencji oba Zaklady Gazownicze (Mazowiecki i Pomorski) zadeklarowały wolę wykonania na włany koszt wszelkiej dokumentacji technicznej gazociągow wysokiego ciśnienia. W nowej sytuacji każda z Gmin - członków Związku miała być traktowana przez PGNiG jako równorzędny partner odpowiedzialny za zorganizowanie minimalnego rozbioru gazu, natomiast dostarczenie gazu do danej gminy pozostawało zadaniem PGNiGu.
        W latach 1998-2002 wybudowano jedynie odcinek gazociągu od Wąbrzeźna do Dębowej Łąki. Złożył sie na to szereg czynników takich jak restrukturyzacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i przekształcenie go w spółkę akcyjną Skarbu PAństwa, problemy finansowe PGNiGu wynikłe z zaangażowania tego przedsiębiorstwa w budowę "grubej rury" Yamał-Niemcy, wejście w życie ustawy - Prawo energetyczne i koniecznosć oczekiwania przez PGNiG na ukazanie sie nowych przepisów wykonawczych, wreszcie szkodzące Związkowi trwające dwa lata niezrozumiałe na zewnątrz spory między Wąbrzeźnem a PGNiGiem. W następstwie powyższego do planów inwestycjyjnych PGNiGu w latach 1998-2002 nie wprowadzono zadań w obszar działań Związku.
        Zarzad Związku nazwiązał współpracę z kolejnymi prezesami PGNiGu, ale mimo obietnic z ich strony inwestycja Dębowa Łąka - Brodnica nie została sfinansowana.

 

Związek Gmin Rypińskich


UCHWAŁA NR XVIII/23/2000

RADY GMINY w ROGOWIE

z dnia 8 grudnia 2000 roku.

w sprawie utworzenia Związku Gmin Rypińskich.

    Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami/.

Rada Gminy Rogowo
uchwala :

§ 1

Gmina Rogowo postanawia wspólnie z Miastem Rypin i Gminami: Rypin, Skrwilno, Brzuze, Wąpielsk utworzyć związek miedzygminny o nazwie "ZWIĄZEK GMIN RYPIŃSKICH" w celu wspólnego wykonywania niektórych zadań publicznych.

§ 2

Szczegółowe zadania i zasady działania zwiazku określa jego statut przyjęty przez Rady zainteresowanych Gmin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rogowo.

Porozumienie międzygminne

Uchwała nr VIII/19/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2003

w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo w ramach Związku Gmin Rypińskicl do realizacji inwestycji pt. „Program Regionalny Systemu Gospodark Ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich".


Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z2001 r Nr 142,poz.l591 zpóźn.zm./


 

 

Rada   Gminy

uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Wyraża zgodę na przystąpienie gminy Rogowo do realizacji w ramach Związki Gmin Rypińskich do inwestycji pt. „Program Regionalny Systemu Gospodark Ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich".

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Uchwała nr VIII/20/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2003

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.l591 z późn.zm./

 

 

 

Rada  Gminy

uchwala, co następuje:

 

§1

 

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Rypin sprawie wybudowania i eksploatacji kolektora sanitarnego (ściekowego zgodnie z wariantem I „ Programu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków sanitarnych z gminy Rogowo".

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Wytworzył: Wójt gminy (6 stycznia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 stycznia 2005, 08:34:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10520

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij