DOBRY START 300 DLA UCZNIA

DOBRY START 300 DLA UCZNIA

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia danego roku drogą tradycyjną (papierową), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. 
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

WAŻNE
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia szkoła oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start nie przysługuje także dzieciom realizującym przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.


Wnioski - Wzory dokumentów

Plik do pobrania Wzór wniosku (282kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik (104kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ustawa (1 lipca 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 sierpnia 2018, 07:32:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2149