Stypendia i zasiłki szkolne

Uchwała nr XXII/10/2005 w sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo


Podstawowe informacje

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane do dnia 15 września 2017 roku.
Stypendia szkolne przyznawane są na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, gdy dochód netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy 514 zł na osobę. 
Stypendium szkolne jest przyznawane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów : 

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych , wykraczających poza zajęcia
    realizowane w szkole w ramach planu nauczania
2) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
3) na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników,
    przyborów szkolnych, odzieży szkolnej, odzieży sportowej, przedmiotów dydaktycznych stanowiących
    pomoc w procesie edukacyjnym ucznia . 

Zasiłek szkolny stanowi nadzwyczajną pomoc o charakterze edukacyjnym. Może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Plik do pobrania -> Wniosek o stypendium 2019/2020 (89kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (31 marca 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 czerwca 2017, 09:00:03)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 września 2019, 09:53:09)
Zmieniono: uaktualniono wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4923