Wybory uzupełniające 2022

Wybory uzupełniające 2022

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie

Gminna Komisja Wyborcza w Rogowie w składzie :1. Grudzińska  Milena -    przewodniczący komisji 2. Graczyński Sławomir   -    z-ca przewodniczącego komisji3. Kazimierz Becmer   -    [...]

metryczka