Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (odręczny) z uzasadnieniem Wzór formularza (24kB) pdf
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu).
 • Ewentualne dokumenty na potwierdzenie opuszczenia lokalu (np. protokół eksmisji).

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Opłaty:

 • 5 zł - znaczek opłaty skarbowej na wniosek
 • 50 gr - znaczek opłaty skarbowej na każdy załącznik

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do wojewody kujawsko-pomorskiego, za pośrednictwem wójta gminy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

 • Decyzja o wymeldowaniu może być wydana w stosunku do osoby która bez wymeldowania opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego.
 • We wniosku należy opisać stan faktyczny, wskazać adres osoby której wniosek dotyczy, jeżeli jest znany. Wnioskodawca obowiązany jest wskazać dowody, w tym świadków. Przed złożeniem podania prosimy o kontakt z pracownikiem wydziału (pok. 12, tel. 2801622).

Podstawa prawna:

 • Art. 15 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:45:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5075