Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz Wzór formularza (31kB) pdf
 • Dowód osobisty, paszport
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli zgłoszenie jego dotyczy).
 • Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej - mężczyzn do lat 60 i kobiet posiadających ten dokument).

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • Od ręki

Opłaty:

 • brak

Dodatkowe informacje:

 • Obowiązek zgłoszenia wyjazdu dotyczy obywateli polskich wyjeżdżających za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące. Powrót należy zgłosić w urzędzie tylko wtedy, gdy nastąpił on przed upływem terminu pobytu.

Podstawa prawna:

 • Art. 44 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)
 • Art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostepnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Dz.U. z 2002 r. nr 201, poz. 1702
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. NR 62, poz. 564)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:31:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5412