Zmiana imienia i nazwiska

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (odręczny) z uzasadnieniem skierowany do wójta gminy.
 • Odpis pełny aktu urodzenia wnioskodawcy.

 • Odpis skrócony aktu małżeństwa (dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim lub osób których małżeństwo zostało rozwiązane).

 • Odpisy pełne aktów urodzeń małoletnich dzieci.

 • Dowód osobisty.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • 14 dni, a w przypadkach skomplikowanych 1 miesiąc

Opłaty:

 • 5 zł - znaczek opłaty skarbowej na wniosek
 • 50 gr - znaczek opłaty skarbowej na każdy załącznik
 • 30 zł - znaczek skarbowy za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska
 • 15 zł - znaczek skarbowy za decyzję ustalającą brzmienie albo pisownię nazwiska lub imienia
 • Zwolnione od opłaty są decyzje wydawane osobom, którym przywrócono imiona i nazwiska, wcześniej bezprawnie zmienione.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do wojewody kujawsko-pomorskiego za pośrednictwem wójta gminy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

 • Zmiana nazwiska, imienia, ustalenie brzmienia lub pisowni może być orzeczona tylko w stosunku do obywatela polskiego lub osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej.
 • Wniosek z uzasadnieniem każdy składa tylko w swoim imieniu.
 • Osoby zamieszkałe za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o zmianę nazwiska uwzględnia się jeżeli jest uzasadniony ważnymi przyczynami, w szczególności gdy wnioskodawca nosi nazwisko:

          - wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej. Chyba, że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie pod nim znany.

 • wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej. Chyba, że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie pod nim znany.
 • Jeśli zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko małoletniego dziecka, z wnioskiem występuje jedno z rodziców lub opiekun prawny. Wymagana jest zgoda obojga rodziców. W razie braku porozumienia między nimi, każde z rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Wójt gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:54:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4566