Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek odręczny z uzasadnieniem
 • Wypełnione zgłoszenie meldunkowy na pobyt stały lub czasowy

 • Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu w przypadku zameldowania na pobyt stały

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy

Opłaty:

 • 5 zł - znaczek opłaty skarbowej na wniosek
 • 50 gr - znaczek opłaty skarbowej na każdy załącznik

Dodatkowe informacje:

 • Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej dokonywane jest w przypadku braku możliwości jego dokonania poprzez przyjęcie zgłoszenia meldunkowego w drodze czynności materialno - technicznej.
 • Przypadki takie występują w sytuacjach.:

          - braku potwierdzenia pobytu na druku zgłoszenia meldunkowego przez właściciela, osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu,
          - braku dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu przez osobę potwierdzającą pobyt na zgłoszeniu meldunkowym /najemca, właściciel/.

Podstawa prawna:

 • Art. 9 i 29 ust. 1; art.47 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:53:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4620