Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  • Zgłoszenia zameldowania dokonuje się ustnie.
  • Dowód osobisty
  • Ważny paszport polski (dotyczy osób zamieszkałych za granicą)

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
  • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

  • Od ręki

Opłaty:

  • brak

Dodatkowe informacje:

  • Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy może nastąpić w miejscu faktycznego pobytu. Zameldowanie może nastąpić w obecności najemcy lokalu.

Podstawa prawna:

  • Art. 4, 5, 7, 8 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.XII.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. Dz.U. z 2002 r. nr 236 poz 1999.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:29:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4927