Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Wymagane dokumenty:

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
  • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

  • Siedem dni.

Opłaty:

  • 5 zł - znaczek opłaty skarbowej na wniosek
  • 11 zł - znaczek skarbowy za zaświadczenie.

Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie wnosi się do wojewody kujawsko-pomorskiego, za pośrednictwem wójta gminy, w terminie 7 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

  • Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy, bądź członkowi rodziny wspólnie zamieszkałemu. Na zasadach ogólnych można je przekazać lub przesłać pełnomocnikowi wskazanemu we wniosku. W innych przypadkach zaświadczenie może być wydane jedynie po udokumentowaniu interesu prawnego do posiadania danych.
  • Dowodem posiadania interesu prawnego mogą być:

           - wezwania sądu, prokuratury, komornika i innych organów państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych
           - wyroki sądu oraz orzeczenia organów, których realizacja łączy się z koniecznością posiadania danych.

Podstawa prawna:

  • Art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:48:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5146