Wymiana dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek wniosek o dowód osobisty (683kB) pdf
 • Dwie aktualne fotografie (35mm x  45mm)
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Odpis skrócony aktu urodzenia, od osób, które wystąpiły w związek małżeński - odpis skrócony aktu małżeństwa.
 • Posiadany dowód osobisty

Obowiązek nie dotyczy osób:

 • których akt stanu cywilnego został sporządzony przez USC Rogowo

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • Składanie wniosków w pokoju nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • 1 miesiąc

Miejsce odbioru:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do wojewody kujawsko-pomorskiego, za pośrednictwem wójta gminy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

 • Od 1 stycznia 2003 roku wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku na nowy wzór w następujących terminach:

    - Wydane do roku 1972
        wymiana od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
    - Wydane w latach  1973-1980
       
wymiana od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
    - Wydane w latach 1981-1991
       
wymiana od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
    - Wydane w latach 1992-1995
       
wymiana od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
    - Wydane w latach 1996-2000
        wymiana od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dowód osobisty podlega wymianie:

                    - w przypadku uszkodzenia
                    - zmiany danych osobowych
                    - zmiany adresu
                    - skończenia się terminu ważności

 • Z wnioskiem o wymianę dowodu należy wystąpić w terminie 14 dni od zmiany danych w nim zawartych. Wniosek składa się i dowód odbiera osobiście.
 • Osoby małoletnie składają wniosek i odbierają dowód w obecności jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Fotografie do dowodów osobistych powinny być:

- wykonane na jasnym tle
- przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
- twarz powinna być ukazana z lewego profilu z widocznym uchem.

Podstawa prawna:

 • Art. 34, 38, 45 ustawy z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania przy wydawaniu dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty (Dz. U. z 2000 r. Nr 112, poz. 1182)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2000 r. w sprawie oplaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz 1110)

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 lipca 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 lipca 2005, 10:44:22)

Ostatnia zmiana: Anna Ostrowska (5 lutego 2020, 15:13:09)
Zmieniono: poprawiono etykietę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6875