Wydanie pierwszego dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek wniosek o dowód osobisty (683kB) pdf
 • Dwie aktualne fotografie (35mm x  45mm)
 • Odpis skrócony aktu urodzenia, a od osób które wstąpiły w związek małżeński odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o używanym nazwisku. Osoby, których akt został sporządzony przez USC w Rogowie nie mają obowiązku dostarczenia odpisu.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • Składanie wniosków w pokoju nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • 1 miesiąc

Miejsce odbioru:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do wojewody kujawsko-pomorskiego, za pośrednictwem wójta gminy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej poniżej lat 13 składają rodzice lub opiekunowie prawni (wymagana obecność obydwu rodziców)
 • Małoletni w wieku od 13-18 lat wniosek składają osobiście w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 • Fotografie do dowodów osobistych powinny być:

  - wykonane na jasnym tle
  - przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
  - twarz powinna być ukazana z lewego profilu z widocznym uchem.

Podstawa prawna:

 • Art. 34, 38, 45 ustawy z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z poź. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz.384)
 • ustawa z dn. 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306)

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 lipca 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 lipca 2005, 10:40:44)

Ostatnia zmiana: Anna Ostrowska (5 lutego 2020, 15:10:39)
Zmieniono: poprawiono etykietę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13310