Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz Wzór formularza (28kB) pdf
 • Dowód osobisty
 • Paszport (dotyczy obywateli polskich zamieszkałych za granicą).
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli zgłoszenie jego dotyczy).
 • Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej - mężczyzn do lat 60 i kobiet posiadających ten dokument).

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • Od ręki

Opłaty:

 • brak

Dodatkowe informacje:

 • Wymeldowanie może być dokonane wyłącznie osobiście.
 • Osoby posiadające karty mobilizacyjne, przed zgłoszeniem w urzędzie, powinny uzyskać na druku meldunkowym potwierdzenie zgłoszenia zmiany miejsca pobytu w WKU
 • Przy zgłoszeniu wymeldowania dziecka przez jednego z rozwiedzionych małżonków należy przedstawić orzeczenie sądu o miejscu pobytu dziecka.

Podstawa prawna:

 • Art. 15 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.XII.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. Dz.U. z 2002 r. nr 236 poz 1999.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:35:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4996