Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz  Pobierz (30kB) pdf
 • Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu
 • Dowód osobisty
 • Ważny paszport polski (dotyczy osób powracających z zagranicy)
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli zameldowanie jego dotyczy)
 • Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej - mężczyzn do lat 60 i kobiet posiadających ten dokument)
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby zgłaszającej zameldowanie względnie, osoby w której lokalu następuje zameldowanie (np: akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale)

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • Od ręki

Opłaty:

 • brak

Podstawa prawna:

 • Art. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 29, 47 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.XII.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. Dz.U. z 2002 r. nr 236 poz 1999.
   

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 lipca 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 lipca 2005, 10:51:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5206