ROK 2023

ROK 2023

II przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

Przedmiotami sprzedaży są: 1)    Autobus AUTOSAN H9-21 41A; CENA WYWOŁAWCZA: 8000 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100) WYSOKOŚĆ WADIUM: 800 zł (słownie: osiemset zł [...]

I przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

Przedmiotami sprzedaży są: 1)    Autobus AUTOSAN H9-21 41A; CENA WYWOŁAWCZA: 13.500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset zł 00/100) WYSOKOŚĆ WADIUM: 1.350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta [...]

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ

Gmina Rogowo zapraszania do odwiedzenia Platformy Zakupowej Open Nexus, która jest oficjalną stroną prowadzonych postępowań: https://platformazakupowa.pl/pn/gminarogowo/proceedings [...]

metryczka