ROK 2013

ROK 2013

Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+215

Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+215 Numer ogłoszenia: 452916 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Karbowiźnie, stanowiącej teren, ...

WÓJT GMINY ROGOWOogłasza    publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Karbowiźnie, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na [...]

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Kobrzyńcu, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na cele zabudowy mieszkaniowej.

WÓJT GMINY ROGOWOogłasza    publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Kobrzyńcu, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania [...]

Dostawa oleju napędowego.

Rogowo: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 179681 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

Przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę wiejską z wyposażeniem w miejscowości Sosnowo, Gmina Rogowo - wyposażenie

Rogowo: Przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę wiejską z wyposażeniem w miejscowości Sosnowo, Gmina Rogowo - wyposażenie Numer ogłoszenia: 342456 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [...]

Montaż wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią słoneczną służących codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy placach zabaw i świetlicach wiejskich

Rogowo: Montaż wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią słoneczną służących codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy placach zabaw i świetlicach wiejskich Numer ogłoszenia: 164797 - [...]

Dostawa oleju napędowego

Rogowo: Dostawa oleju napędowegoNumer ogłoszenia: 164171 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. [...]

Dostawa węgla i miału węglowego dla zaopatrzenia kotłowni c.o. w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy

Rogowo: Dostawa węgla i miału węglowego dla zaopatrzenia kotłowni c.o. w podległych jednostkach organizacyjnych GminyNumer ogłoszenia: 333458 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Świadczenie usług szkoleniowych dla 17 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 17 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu [...]

Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Rogowie

Rogowo: Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Rogowie Numer ogłoszenia: 278924 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych .

Rogowo: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych Numer ogłoszenia: 272144 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych .

Rogowo: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnychNumer ogłoszenia: 262730 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - DostawySEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 [...]

Budowa placu zabaw i rekreacji w Świeżawach, Gmina Rogowo

Rogowo: Budowa placu zabaw i rekreacji w Świeżawach, Gmina Rogowo Numer ogłoszenia: 119579 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Rogowo: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych Numer ogłoszenia: 118811 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych

Rogowo: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnychNumer ogłoszenia: 98707 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2013 r.

Rogowo: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2013 r. Numer ogłoszenia: 93857 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo

Rogowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo Numer ogłoszenia: 91087 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Świadczenie usług szkoleniowych dla 25 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro ...

Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 25 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu [...]

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Rogowo

Rogowo: Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Rogowo Numer ogłoszenia: 155736 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Rogowie

Rogowo: Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Rogowie Numer ogłoszenia: 155638 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła w Rogowie

Rogowo: Uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła w RogowieNumer ogłoszenia: 142044 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

Przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę wiejską w miejscowości Sosnowo, Gmina Rogowo

Gmina Rogowo   Rogowo: Przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę wiejską w miejscowości Sosnowo, Gmina Rogowo Numer ogłoszenia: 135544 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455 Numer ogłoszenia: 134692 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Dostawa oleju opałowego..

Rogowo: Dostawa oleju opałowego. Numer ogłoszenia: 35232 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

Dostawa oleju opałowego w ilości około 4 tys. litrów miesięcznie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM1.    Nazwa i adres zamawiającego    Gmina Rogowo    87 – 515 Rogowo    tel. /054/ 280 16 22         fax /054/ 280 28 [...]

metryczka