ROK 2016

ROK 2016

Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty-Karbowizna od km 1+300 do km 2+016

Ogłoszenie nr 327257 - 2016 z dnia 2016-10-20 r. Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty-Karbowizna od km 1+300 do km 2+016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszczanie [...]

Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych w ramach następujących zadań: Zadanie nr 1: ...

Rogowo: Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych w ramach następujących zadań: Zadanie nr 1: Budowa chodnika od km 4+240 do km 5+300 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 4+400 do km [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2016 r.

Rogowo: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2016 r. Numer ogłoszenia: 89056 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597

Rogowo: rzebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597 Numer ogłoszenia: 87072 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954 Numer ogłoszenia: 34972 - 2016; data zamieszczenia: 17.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

metryczka