ROK 2012

ROK 2012

Dostawa węgla w ilości 38 ton i miału węglowego w ilości 64 ton dla zaopatrzenia kotłowni c.o. w podległych jednostkach organizacyjnych gminy.

Rogowo: Dostawa węgla w ilości 38 ton i miału węglowego w ilości 64 ton dla zaopatrzenia kotłowni c.o. w podległych jednostkach organizacyjnych gminy. Numer ogłoszenia: 294170 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012 OGŁOSZENIE O [...]

Świadczenie usług szkoleniowych dla 23 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rogowo: Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 23 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu [...]

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w miejscowości ROGOWO

Gmina Rogowo: Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w miejscowości RogowoNumer ogłoszenia: 236180 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Remont budynku Urzędu Gminy w Rogowie, gmina Rogowo.

Rogowo: Remont budynku Urzędu Gminy w Rogowi, gmina RogowoNumer ogłoszenia: 226122 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120530C Borowo-Dębiany od km 0+000 do km 0+973

 Gmina Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120530C Borowo-Dębiany od km 0+000 do km 0+973Numer ogłoszenia: 147450 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Rogowo: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty, na terenie Gminy Rogowo

Rogowo: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty, na terenie Gminy RogowoNumer ogłoszenia: 82700 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo od km 0+000 do km 3+008

 Gmina RogowoBudowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo od km 0+000 do km 3+008Numer ogłoszenia: 81198 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Remont świetlicy wiejskiej w Czumsku Małym.

Rogowo: Remont świetlicy wiejskiej w Czumsku MałymNumer ogłoszenia: 63456-2012; data zamieszczenia:01.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA [...]

metryczka