ROK 2017

ROK 2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo..

Ogłoszenie nr 636158-N-2017 z dnia 2017-12-27 r. Gmina Rogowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km 0+530

Ogłoszenie nr 602990-N-2017 z dnia 2017-10-17 r. Gmina Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km 0+530OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Przebudowa drogi dojazdowej Stary Kobrzyniec (Dom Nauczyciela) od km 0+000 do km 0+079,61

Gmina Rogowo: Przebudowa drogi dojazdowej Stary Kobrzyniec (Dom Nauczyciela) od km 0+000 do km 0+079,61 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2017 r.

Ogłoszenie nr 533889-N-2017 z dnia 2017-06-16 r. Gmina Rogowo: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2017 r. [...]

Wykonanie urządzeń wodnych w miejscowościach Rogowo i Sosnowo /studni głębinowych nr 3/ oraz obudowy studni głębinowych i budowa przyłączy wody nieuzdatnionej

Ogłoszenie nr 60572 - 2017 z dnia 2017-04-06 r.Rogowo: Wykonanie urządzeń wodnych w miejscowościach Rogowo i Sosnowo /studni głębinowych nr 3/ oraz obudowy studni głębinowych i budowa przyłączy wody nieuzdatnionejOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [...]

Ogłoszenie nr 42348 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w Rogowie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.rogowo.pl Ogłoszenie nr 42348 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. Rogowo: [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty-Karbowizna od km 0+000 do km 1+300

Ogłoszenie nr 18086 - 2017 z dnia 2017-02-01 r. Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty-Karbowizna od km 0+000 do km 1+300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo

Ogłoszenie nr 4229 - 2017 z dnia 2017-01-09 r. Rogowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi [...]

Rogowo: Dostawa oleju napędowego.

Ogłoszenie nr 3994 - 2017 z dnia 2017-01-09 r. Rogowo: Dostawa oleju napedowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Charszewo i Nadróż

Przejdź do strony zarządzenie nr 1/2017 i załącznika (przetargu) ->>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Informacja o zakończeniu [...]

metryczka