ROK 2019

ROK 2019

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY ROGOWO - w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Rogowo

SO.0050.15.2019Rogowo  27.03.2019 r.ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY ROGOWOz dnia 27 marca  2019 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w [...]

metryczka