ROK 2014

ROK 2014

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo.

Rogowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo Numer ogłoszenia: 415344 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Dostawa oleju napędowego.

Rogowo: Dostawa oleju napędowego. Numer ogłoszenia: 254677 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo

Rogowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo Numer ogłoszenia: 400570 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Huta Chojno gmina Rogowo

Nr postępowania: Og.271.1.33.2014W dniu 17.10.2014 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej [...]

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1350000,00

Rogowo: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1350000,00 Numer ogłoszenia: 220029 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie [...]

Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Rogowie, Sosnowie i Nadrożu w ramach projektu Ku lepszej edukacji naszych dzieci

Rogowo: Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Rogowie, Sosnowie i Nadrożu w ramach projektu Ku lepszej edukacji naszych dzieci Numer ogłoszenia: 207153 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014 OGŁOSZENIE O [...]

Organizacja 3 placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Rogowie, Sosnowie i Nadrożu w ramach projektu Ku lepszej edukacji naszych dzieci.

Rogowo: Organizacja 3 placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Rogowie, Sosnowie i Nadrożu w ramach projektu Ku lepszej edukacji naszych dzieci Numer ogłoszenia: 204159 - 2014; data zamieszczenia: [...]

Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 4+400 do km 5+356

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 4+400 do km 5+356 Numer ogłoszenia: 294790 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Organizacja 3 placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Rogowie, Sosnowie i Nadrożu w ramach projektu Ku lepszej edukacji naszych dzieci

Rogowo: Organizacja 3 placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Rogowie, Sosnowie i Nadrożu w ramach projektu Ku lepszej edukacji naszych dzieci Numer ogłoszenia: 187985 - 2014; data zamieszczenia: [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120541C Rogówko-Rojewo od km 0+000 do km 0+820 oraz drogi gminnej nr 120516C Rogówko od km 0+000 do km 0+509

Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120541C Rogówko-Rojewo od km 0+000 do km 0+820 oraz drogi gminnej nr 120516C Rogówko od km 0+000 do km 0+509 Numer ogłoszenia: 261072 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120501C Nowy Kobrzyniec-Pinino od km 0+000 do km 0+897

Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120501C Nowy Kobrzyniec-Pinino od km 0+000 do km 0+897 Numer ogłoszenia: 215668 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 2+900

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 2+900 Numer ogłoszenia: 151302 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2014 r.

Rogowo: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2014 r. Numer ogłoszenia: 131734 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Budowa sieci wodociągowej Ø 90 oraz przyłączy wodociągowych w miejscowościach Rojewo, Borowo, Huta-Rogowo i Brzeszczki Duże gmina Rogowo

Rogowo: Budowa sieci wodociągowej Ø 90 oraz przyłączy wodociągowych w miejscowościach Rojewo, Borowo, Huta-Rogowo i Brzeszczki Duże gmina Rogowo.Numer ogłoszenia: 79775 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178 Numer ogłoszenia: 85426 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Dostawa oleju opałowego

Rogowo: Dostawa oleju opałowego Numer ogłoszenia: 6805 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

metryczka