ROK 2018

ROK 2018

Ogłoszenie nr 661524-N-2018 - Dostawa oleju napędowego

Ogłoszenie nr 661524-N-2018 z dnia 2018-12-13 r. Gmina Rogowo: Dostawa oleju napędowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe [...]

Budowa drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie - Etap 1

Plik do pobrania ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [...]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie – dostawa sprzętu i wyposażenia

Plik do pobrania Aby otworzyć załącznik nr 3 należy zapisać pliki Załącznik nr 3 i Załącznik nr 3 cd w jednym miejscu. Po czym rozpakować je programem WinZip lub WinRAR dostępnym pod adresem [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2018 r.

Plik do pobrania ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Informacja na okoliczność otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  - przetarg nieograniczony, na realizację [...]

Ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Rogowo

Rogowo 08. 02. 2018 r.ZARZĄDZENIE Nr 9/2018WÓJTA GMINY ROGOWOz dnia 8 lutego 2018 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi RogowoNa podstawie [...]

Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka

Ogłoszenie nr 513182-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Gmina Rogowo: Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka na odcinkach: 1) Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+334 (dz. nr 457); 2) [...]

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie

Ogłoszenie nr 501830-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. Gmina Rogowo: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w [...]

Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie nr 501069-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. Gmina Rogowo: Dostawa oleju opałowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy [...]

metryczka