ROK 2011

ROK 2011

Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty, na terenie Gminy Rogowo

Rogowo: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty, na terenie Gminy RogowoNumer ogłoszenia: 422396 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie [...]

Dostawa koparko-ładowarki

 Rogowo: Dostawa koparko-ładowarkiNumer ogłoszenia: 421912 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. [...]

Numer ogłoszenia: 416576 - 2011 - Dostawa oleju opałowego

Rogowo: Dostawa oleju opałowegoNumer ogłoszenia: 416576 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA [...]

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkoły

Rogowo: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkołyNumer ogłoszenia: 371340 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Świadczenie usług szkoleniowych dla 28 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro

Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 28 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoNumer [...]

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw o powierzchni 240 m2 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Rogowie

Rogowo: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw o powierzchni 240 m2 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła dla Szkoły Podstawowej w RogowieNumer ogłoszenia: 176438 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowo, Czumsk Mały i Lasoty, gmina Rogowo

Rogowo: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowo, Czumsk Mały i Lasoty, gmina RogowoNumer ogłoszenia: 68802 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Budowa drogi gminnej nr 120534C Czumsk Duży - Narty od km 0+000 do km 2+141

Gmina Rogowo Budowa drogi gminnej nr 120534C Czumsk Duży - Narty od km 0+000 do km 2+141Numer ogłoszenia: 44400 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Budowa sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 90 w miejscowościach Huta - Charszewo - Ruda gmina Rogowo

Gmina RogowoRogowo 5187-515 Rogowo Rogowo: Budowa sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 90 w miejscowościach Huta - Charszewo - Ruda gmina RogowoNumer ogłoszenia: 42332 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Ogłoszenie_Budowa drogi Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55

Gmina RogowoBudowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55Numer ogłoszenia: 24852 - 2011; data zamieszczenia: 18.02.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

metryczka