ROK 2010

ROK 2010

Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011

Rogowo: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011Numer ogłoszenia: 326150 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż-Kowalki od km 0+000 do km 0+567

 Gmina RogowoPrzebudowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż-Kowalki od km 0+000 do km 0+567 w miejscowości NadróżNumer ogłoszenia: 284770 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie [...]

Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo ...

Gmina RogowoRogowo 5187-515 Rogowo Rogowo: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo oraz Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących [...]

Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie gminy Rogowo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Gmina Rogowo: Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie gminy Rogowo      Numer ogłoszenia: 278964; data zamieszczenia: [...]

Świadczenie usług szkoleniowych dla 14 osób w ramach projektu Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 14 osób w ramach projektu Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoNumer ogłoszenia: 187374 - 2010; data zamieszczenia: [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo-Brzeszczki Małe od km 0+000 do km 0+590 w miejscowości Rogowo

Gmina RogowoPrzebudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo-Brzeszczki Małe od km 0+000 do km 0+590 w miejscowości RogowoNumer ogłoszenia: 114674 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie [...]

Budowa wiejskiego boiska sportowego i kącika rekreacyjnego w Pręczkach, placu zabaw w Starym Kobrzyńcu oraz placu zabaw i rekreacji w Sosnowie, gmina Rogowo

  Rogowo: Budowa wiejskiego boiska sportowego i kącika rekreacyjnego w Pręczkach, placu zabaw w Starym Kobrzyńcu oraz placu zabaw i rekreacji w Sosnowie, gmina RogowoNumer ogłoszenia: 86658 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010OGŁOSZENIE [...]

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobrzyniec i w miejscowości Czumsk Duży, gmina Rogowo

Rogowo: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobrzyniec i w miejscowości Czumsk Duży, gmina RogowoNumer ogłoszenia: 58729 - 2010; data zamieszczenia: 17.03.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży od km 0+000 do km 0+684 w miejscowości Czumsk Duży

Gmina RogowoRogowo 5187-515 Rogowo Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży od km 0+000 do km 0+684  miejscowości Czumsk DużyNumer ogłoszenia: 64008 - 2010; data zamieszczenia: 09.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [...]

Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 1+250 do km 2+360 w miejscowości Rogowo i Huta

Gmina RogowoRogowo 5187-515 Rogowo Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 1+250 do km 2+360 w miejscowości Rogowo i HutaNumer ogłoszenia: 60984 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rogowo

Gmina RogowoRogowo 5187-515 Rogowo Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości RogowoNumer ogłoszenia: 41259 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

metryczka