publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości mienia komunalnego położonych w Rogowie przeznaczonych na cele mieszkaniowe ZAKOŃCZONY

WÓJT GMINY ROGOWO

 

ogłasza

 

           

 

            publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości mienia komunalnego położonych w Rogowie przeznaczonych na cele mieszkaniowe

 

Nr ewid.

nieruchomości

Pow.

m2

Nr KW

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Minimalne

postąpienie

467

896

14852

3466,00

340,00

40,00

475

1014

14852

3831,00

380,00

40,00

 

Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi tereny budowlane osiedla mieszkaniowego w Rogowie przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Warunki przetargu

 

1.   Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2006 r. o godz. 9:00 w pok. Nr 5 Urzędu Gminy w Rogowie.

2.   W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki przetargu i nie posiadające ograniczeń w nabywaniu nieruchomości.

3.   Wadium w formie gotówkowej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 11 w terminie najpóźniej do 13.03.2006 r. do godz. 13:00.

4.   Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który został ustalony nabywcą zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6.    Zwrot wadium będzie dokonywany niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

7.   Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu gminy w Rogowie lub dokonać przelewu na Bank Pocztowy S.A. Oddział we Włocławku Nr  68 1320 1120 2714 6073 2000 0004

8.   Koszty związane z zawarciem umowy obciążają nabywcę.

9.   W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 17 tel. (054) 280 16 22


 
Plik do pobrania Przetarg na ... (37kB) pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Działka nr 467 została sprzedana za cenę 3506 zł

Działka nr 475 z uwagi na brak chętnych do zakupu nie została sprzedana.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (13 lutego 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 lutego 2006, 09:04:04)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:34:26)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1948