Przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów (AUTOSAN) ZAKOŃCZONY

 

WÓJT GMINY ROGOWO k/RYPINA

87-515 ROGOWO

OGŁASZA

przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów


1. Samochód marki AUTOSAN

typ H9 - 21

Nr rej. WKU 8035

Rok prod. 1984

Nr podwozia 470508

Nr silnika 65732 poj. 6540 cm3

Cena wywoławcza 4 500,00 zł 1. Przetarg odbędzie się w dniu 03.02.2006 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 5

 2. Pojazdy przeznaczone do sprzedaży dostępne są do obejrzenia w dniach 13 styczeń 2006 r. – 2 lutego 2006 r. w godz. 8:00 – 13:00 oraz w dniu przetargu od 8:00 – 8:45

Zgłoszenia w sprawie dokonania obejrzenia pojazdu należy dokonać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 17

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu.

Wadium można wpłacać gotówką w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 11 codziennie w godzinach 8:00 – 14:00 lub przelewem na konto Bank Pocztowy S.A. Oddział we Włocławku Nr 68 1320 1120 2714 6073 2000 0004 najpóźniej do dnia 31.01.2006 r.

 1. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy lub nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

 2. Wadium złożone przez uczestników przetargu, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a złożone w formie przelewu w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu.

 3. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek.

 4. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.

 5. Do wylicytowanej ceny pojazdu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego pojazdu. Pojazd wydawany będzie kupującemu z tablicami i dowodem rejestracyjnym.

 7. Nabywca zobowiązany będzie do dokonania zgłoszenia i rejestracji pojazdu w ustawowym terminie na swoje nazwisko.

 8. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 9. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 17 tel.: (054) 280 16 22.

_____________________________________________________________________________________

Pojazd marki Autosan został sprzedany za cenę 4550 zł netto.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (13 stycznia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 stycznia 2006, 12:30:39)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:34:39)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2113