przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów ZAKOŃCZONY

WÓJT GMINY ROGOWO k/RYPINA
87-515 ROGOWO

O G Ł A S Z A

przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów

1. Samochód marki  TARPAN

  typ  Honker
  Nr rej.  BDA 160F
  Rok prod. 1989
  Nr podwozia 012800114
  Nr silnika AB0480994  poj. 1481 cm3
  Cena wywoławcza 2.450,00 zł

2. Samochód marki  AUTOSAN

  typ  H9 - 21
  Nr rej.  WKU 8035
  Rok prod. 1984
  Nr podwozia 470508
  Nr silnika 65732  poj. 6540 cm3
  Cena wywoławcza 6.980,00 zł


1)   Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2005 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Rogowie 
      pok. Nr 5
2)   Pojazdy przeznaczone do sprzedaży dostępne są do obejrzenia w dniach 13 grudnia –
      29 grudnia  2005 r. w godz. 8:00 – 13:00 oraz w dniu przetargu od 8:00 – 8:45
      Zgłoszenia w sprawie dokonania obejrzenia pojazdu należy dokonać w Urzędzie Gminy
      w Rogowie pok. Nr 17
3)   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny 
      wywoławczej pojazdu.
      Wadium można wpłacać gotówką w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 11 codziennie w
      godzinach 8:00 – 14:00 lub przelewem na konto PEKAO S.A. I/O Rypin 

             Nr  89 1240 3406 1111 0000 3151 0093 najpóźniej do dnia 27.12.2005 r.

4)   Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta 
      została wybrana odstąpi od zawarcia umowy lub nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia
      przeprowadzenia przetargu.
5)   Wadium złożone przez uczestników przetargu, których ceny nie zostały przyjęte,
      będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a złożone w formie przelewu
      w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu.
6)   Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, zaokrąglone
      w górę do pełnych dziesiątek.
7)   Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę będzie zobowiązana do jej wpłacenia 
      najpóźniej do dnia zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega zaliczeniu na poczet
      ceny sprzedaży.
8)   Do wylicytowanej ceny pojazdu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
9)   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego
      pojazdu. Pojazd wydawany będzie kupującemu z tablicami i dowodem rejestracyjnym.
10) Nabywca zobowiązany będzie do dokonania zgłoszenia i rejestracji pojazdu w
      ustawowym terminie na swoje nazwisko.
11) Wydanie pojazdu nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
12) W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w
      Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 17 tel.: (054) 280 16 22.

Plik do pobrania przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów (38kB) pdf

______________________________________________________________________________________

Pojazd marki Tarpan został sprzedany za cenę 2500 zł netto. Pojazd marki Autosan nie został sprzedany, z uwagi na brak chętnych uczestników

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (13 listopada 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 grudnia 2005, 09:54:52)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:36:24)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2384