przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów (TARPAN, AUTOSAN) UNIEWAŻNIONY

WÓJT GMINY ROGOWO k/RYPINA

87-515 ROGOWO

OGŁASZA

przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów

 

1. Samochód marki                 TARPAN

                        typ                   Honker

                        Nr rej.             BDA 160F

                        Rok prod.        1989

                        Nr podwozia    012800114

                        Nr silnika         AB0480994                poj. 1481 cm3

                        Cena wywoławcza       2.450,00 zł

1. Samochód marki                 AUTOSAN

                        typ                   H9 - 21

                        Nr rej.             WKU 8035

                        Rok prod.        1984

                        Nr podwozia    470508

                        Nr silnika         65732              poj. 6540 cm3

                        Cena wywoławcza       6.980,00 zł

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2005 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 5
 2. Pojazdy przeznaczone do sprzedaży dostępne są do obejrzenia w dniach 4 listopada – 22 listopada  2005 r. w godz. 8:00 – 13:00 oraz w dniu przetargu od 8:00 – 8:45

Zgłoszenia w sprawie dokonania obejrzenia pojazdu należy dokonać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 17

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu.

Wadium można wpłacać gotówką w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 11 codziennie w godzinach 8:00 – 14:00 lub przelewem na konto PEKAO S.A. I/O Rypin 

Nr  89 1240 3406 1111 0000 3151 0093 najpóźniej do dnia 21.11.2005 r.

 1. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy lub nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
 2. Wadium złożone przez uczestników przetargu, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a złożone w formie przelewu w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu.
 3. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek.
 4. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.
 5. Do wylicytowanej ceny pojazdu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego pojazdu. Pojazd wydawany będzie kupującemu z tablicami i dowodem rejestracyjnym.
 7. Nabywca zobowiązany będzie do dokonania zgłoszenia i rejestracji pojazdu w ustawowym terminie na swoje nazwisko.
 8. Wydanie pojazdu nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 9. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 17 tel.: (054) 280 16 22.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg unieważniony ze względu na brak ofert.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (7 listopada 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 listopada 2005, 08:23:31)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:36:37)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3034