Przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów ZAKOŃCZONY

WÓJT GMINY ROGOWO k/RYPINA

87-515 ROGOWO

OGŁASZA

przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów

 

1.       Samochód      marki                      Żuk

typ                         A 15

Nr rej.                     WLT 057D

Rok prod.              1971       

Nr podwozia         117759

Nr silnika               439834    poj. 2120 cm3

Cena wywoławcza               500,00 zł

2. Samochód marki                              Star

                               typ                         28 Osinobus

                               Nr rej.                     CRY F651

                               Rok prod.              1982

                               Nr podwozia         A200A0431408

                               Nr silnika               98827                     poj. 6540 cm3

                               Cena wywoławcza               5.000,00 zł

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2005 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 5
 2. Pojazdy przeznaczone do sprzedaży dostępne są do obejrzenia w dniach 12 – 25 maja 2005 r. w godz. 8:00 – 13:00 oraz w dniu przetargu od 8:00 – 9:30

Zgłoszenia w sprawie dokonania obejrzenia pojazdów należy dokonać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 17

 1. Warunki przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego pojazdu.

Wadium można wpłacać gotówką w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 11 codziennie w godzinach 8:00 – 14:00 lub przelewem na konto PEKAO S.A. I/O Rypin 

Nr  89 1240 3406 1111 0000 3151 0093 najpóźniej do dnia 27.05.2005 r.

 1. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy lub nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
 2. Wadium złożone przez uczestników przetargu, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a złożone w formie przelewu w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu.
 3. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej do dnia zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.
 4. Do wylicytowanej ceny pojazdu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych pojazdów. Pojazdy wydawane będą kupującemu z tablicami i dowodami rejestracyjnymi.
 6. Nabywca zobowiązany będzie do dokonania zgłoszenia i rejestracji pojazdu w ustawowym terminie na swoje nazwisko.
 7. Wydanie pojazdów nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 8. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 17 tel.: (054) 280 16 22.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pojazd marki STAR - brak ofert.

 

Pojazd marki ŻUK - został sprzedany za kwotę 640,50 brutto - Nabywca: Kazimierz Stefański, Charszewo, 87-515 Rogowo

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 maja 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 maja 2005, 07:59:06)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:37:59)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3091