Przetarg nieograniczony na zakup węgla

ZAKOŃCZONY 

Rogowo 2004-08-26

 

 

 

Og. 341-1/8/2004

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przetargu nieograniczonym na zakup węgla

 

 

                „Wójt Gminy Rogowo k/Rypina ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla w ilości 40 ton i miału węglowego w ilości 30 ton o następujących parametrach jakościowych:

 

1. Węgiel

                - sortyment                            - gruby I

                - klasa węgla                          - ok. 30/050/05

 

2. Miał węglowy

                - sortyment                            - miał II A

                - klasa                                     - ok. 20/210/08

 

 z terminem dostawy na wskazane miejsce do dnia 22 września 2004r.

 

Oferty należy składać lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Rogowie, 87-515 Rogowo w terminie do dnia 15 września 2004 r. do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na dostawę węgla.”

 

Do oferty należy załączyć:

 

1.       Kserokopię poświadczoną aktualnego odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2.       Oświadczenie stosownie do art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3.       Kserokopię poświadczoną aktualnego certyfikatu jakości oferowanego węgla wydanego przez zakład wydobywczy

4.       Informacje, czy oferent dysponuje w/w ilością węgla na składowisku z możliwością dokonania oględzin przez Zamawiającego.

 

Kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2004 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. Nr 5.

 

                Informacje dot. Zamówienia ze strony Zamawiającego udziela Pan Leszek Kukowski – Kier. Ref. Ogólnego pok. Nr 17, tel./054/ 280-16-22 w. 28, fax /054/ 280-28-32,  www.bip.rogowo.pl lub www.rogowo.pl

               

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Plik do pobrania Przetarg na zakup węgla (19kB) pdf

 

___________________________________________________________________

 

Umowę podpisano z Zakładem Produkcyjno - Usługowo Handlowym z Lipna na Kwotę 22460,20 zł brutto.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (26 sierpnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 sierpnia 2004, 09:54:44)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:43:01)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2004"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2149