Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu

Zakończony                                                                     Rogowo 2004 – 04 - 01       

 

 

Og. 341 – 1/5/2004              

 

 

O G ŁO S Z E N I E

                           

o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu

 

 

             Wójt Gminy Rogowo k/Rypina          o g ł a s z a       przetarg nieograniczony

 

na zakup nowego samochodu osobowego tj.

 

typ                                          -            Transporter Kombi

 

moc silnika                               -            powyżej 85 KM,

 

pojemność silnika                      -            do 1900 cm3

 

ilość miejsc                               -            1 + 8

 

kolor                                        -            czerwony

 

Termin wykonania zamówienia   -            do     30.04.2004 r.

 

Kryterium oceny ofert jest  cena.

 

Oferty należy składać lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Rogowie k/Rypina

 

87 – 515    R o g o w o

 

w terminie do dnia   20.04.2004 r. do godz. 11.00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 

    „ Nie otwierać. Oferta na zakup samochodu.”

 

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków

 

zamówienia, którą można uzyskać po uprzednim złożeniu wniosku  w Urzędzie Gminy

 

w Rogowie  pok. Nr 17 lub faxem  /054/ 280 – 28 – 32. 

 

 

---------------

Wpłyneły 3 oferty od dealerów VW.

Umowę na zakup samochodu marki Volkswagen Transporter Kombii T5, silnik TDI, 85KM 5-G, o pojemności 1869 cm3, wyposazonym zgodnie z zamówieniem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarto z:

Autoryzowany Dealer VW Auto Centrum Wątarski,
ul. Toruńska 169,
87-800 Włocławek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 kwietnia 2004, 11:27:17)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:43:49)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2004"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2085