Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ROK 2019

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Zbierający w roku [...]

ROK 2018

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Zbierający w roku [...]

metryczka