Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

ROK 2020

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Punkty selektywnego zbierania [...]

ROK 2019

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Punkty selektywnego zbierania [...]

ROK 2018

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Punkty selektywnego zbierania [...]

ROK 2017

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Na terenie Gminy Rogowo w roku [...]

ROK 2016

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Na terenie Gminy Rogowo w roku [...]

2015

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Na terenie Gminy Rogowo w roku [...]

ROK 2014

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Na terenie Gminy Rogowo w roku [...]

2013

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Na terenie Gminy Rogowo w roku [...]

metryczka