Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku

Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku

ROK 2018

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Osiągnięte przez [...]

ROK 2017

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację:   Osiągnięte przez Gminę Rogowo oraz podmioty [...]

ROK 2016

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację:   Osiągnięte przez Gminę Rogowo oraz podmioty [...]

ROK 2015

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację:   Osiągnięte przez Gminę Rogowo oraz podmioty [...]

ROK 2014

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację:   Osiągnięte przez Gminę Rogowo oraz podmioty [...]

ROK 2013

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację:   Osiągnięte przez Gminę Rogowo oraz podmioty [...]

ROK 2012

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację:   Osiągnięte przez Gminę Rogowo oraz podmioty [...]

metryczka