Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne

ROK 2020

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2019 r., poz. 2010 ze zm.) podaje się następującą informację: Podmioty odbierające odpady [...]

ROK 2019

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Podmioty odbierające odpady [...]

ROK 2018

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Podmioty odbierające odpady [...]

2017

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu [...]

ROK 2016

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu [...]

ROK 2015

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu [...]

ROK 2014

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu [...]

ROK 2013

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu [...]

metryczka