Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów

Rok 2020

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2019 r., poz. 2010 ze zm.) podaje się następującą informację: Miejsca zagospodarowania [...]

ROK 2019

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Miejsca zagospodarowania niżej [...]

ROK 2018

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z  2018r., poz. 1454 ze zm.) podaje się następującą informację: Miejsca zagospodarowania [...]

ROK 2017

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Miejsca zagospodarowania niżej wyszczególnionych frakcji odpadów przez podmioty [...]

ROK 2016

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Miejsca zagospodarowania niżej wyszczególnionych frakcji odpadów przez [...]

ROK 2015

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Miejsca zagospodarowania niżej wyszczególnionych frakcji odpadów przez [...]

ROK 2014

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Miejsca zagospodarowania niżej wyszczególnionych frakcji odpadów przez [...]

ROK 2013

Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podaje się następującą informację: Miejsca zagospodarowania niżej wyszczególnionych frakcji odpadów przez [...]

metryczka