ROK 2022

ROK 2022

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Starym Kobrzyńcu

Postępowanie prowadzone jest na Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120301Poniżej załączamy pliki dotyczące postępowania: Plik: [...]

Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Starym Kobrzyńcu

Postępowanie prowadzone jest na Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/118553Poniżej załączamy pliki dotyczące postępowania: Pliki [...]

Świadczenie usług rehabilitacyjnych na potrzeby Dziennego Domu Pobytu Senior + w Starym Kobrzyńcu w ramach realizacji projektu pn. „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim”

Postępowanie jest prowadzone na Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115074Pliki do pobrania: Plik do pobrania: [...]

metryczka