ROK 2017

ROK 2017

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z upośledzeniem intelektualnym - 09.11.2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka  z upośledzeniem intelektualnym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie zwraca się z zapytaniem [...]

Dostawa kotła c.o.

Gmina RogowoRogowo 5187-515 RogowoRogowo, dnia 03.11.2017 r.Og.271.1.33.2017ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY(ZAPYTANIE OFERTOWE)  dotyczy: złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego          Wójt [...]

Dostawa węgla i miału węglowego dla zaopatrzenia kotłowni c.o. w obiektach podległych jednostek organizacyjnych gminy Rogowo

Rogowo   01. 09 2017 r     Og. 271. 1 25. 2017                                                  [...]

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Świeżawach.

                                                                      [...]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z upośledzeniem intelektualnym

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka  z upośledzeniem intelektualnym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie zwraca się z zapytaniem ofertowym [...]

Złożenie oferty na wykonanie wyceny - operatu szacunkowego terenów budowlanych w Rogowie

Plik do pobrania INFORMACJA  O WYBORZE OFERTYW  postępowaniu złożono    4   oferty  :Najwyższa cena oferty          -        2 952,00 zł bruttoNajniższa cena oferty [...]

Dotyczy złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wiertniczymi

Plik do pobrania ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~INFORMACJA  O WYBORZE  OFERTY  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W postępowaniu złożono 1 ofertę :Wybrano [...]

Nadzór inwestorski - Wykonanie urządzeń wodnych w miejscowościach Rogowo i Sosnowo /studni głębinowych Nr 3/ oraz obudowy studni głębinowych i budowa przyłączy wody nieuzdatnionej

Plik do pobrania INFORMACJA  O WYBORZE OFERTYW  postępowaniu złożono  2  oferty  :Najwyższa cena oferty          -   9 840,00 zł bruttoNajniższa cena oferty         [...]

Zakup zestawu serwerowego z oprogramowaniem

Plik do pobrania ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W postępowaniu złożono 7 ofertOdrzucono 1 ofertęCena jednostkowa [...]

Zakup szafy teleinformatycznej wraz z wyposażeniem aktywnym i pasywnym.

Plik do pobrania ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W postępowaniu złożono 1 ofertęCena jednostkowa zestawu ważnych [...]

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na zaopatrzeniu w środki czystości dla potrzeb Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych w terminach

Og. 2761.1.6.2017                        Ogłoszenie Wójta Gminy RogowoZapraszamy do złożenia oferty cenowej na  wykonanie [...]

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań wody pitnej w 2017 r. w ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Rogowo o składaniu ofert:     Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej na  wykonywanie badań wody pitnej w 2017 r. w ramach prowadzonego  monitoringu  kontrolnego i przeglądowego, którymi [...]

metryczka