ROK 2015 i wcześniej

ROK 2015 i wcześniej

Świadczenie usług szkoleniowych dla 34 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Rogowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w RogowieRogowo 5187-515 RogowoZAPYTANIE OFERTOWE NR Og.271.1.10.2014W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. 2014.423) zwracamy się z [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.POKL.ZP-4/2013 - Dostawa wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem 75 zestawów gadżetów i 300 ulotek

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.POKL.ZP-4/2013W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759. ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót [...]

metryczka