ROK 2018

ROK 2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z upośledzeniem intelektualnym.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka  z upośledzeniem intelektualnym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie zwraca się z zapytaniem [...]

Og.271.1.17.2018 - Wykonywanie robót geodezyjnych dla Urzędu Gminy w Rogowie i jednostek organizacyjnych w 2018 roku

Gmina RogowoRogowo 5187-515 RogowoRogowo, 28.05.2018 r.Og.271.1.17.2018ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY(ZAPYTANIE OFERTOWE)Dotyczy: złożenia oferty na Wykonywanie robót geodezyjnych dla Urzędu Gminy w Rogowie i jednostek organizacyjnych w 2018 [...]

Og.271.1.11.2018 - zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sosnowie.

Plik do pobrania Wyjaśnienie zapytania:Dotyczy punktu B zapytania ofertowego.Cena z 0% stawki VAT dotyczy zestawu komputerowego, bez oprogramowania MS Office (gdzie stawka wynosi 23% VAT) proszę to dodatkowo wyszczególnić w ofercie kosztorysowej [...]

Zaproszenie do złożenia Oferty na realizację następującego przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu ...

Og.271.1.4.2018ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY(ZAPYTANIE OFERTOWE)dotyczy: złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiegoWójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, działając w imieniu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, zaprasza do [...]

metryczka