Dostawa węgla i miału węglowego dla zaopatrzenia kotłowni c.o. w obiektach podległych jednostek organizacyjnych gminy Rogowo

Rogowo   01. 09 2017 r    

 Og. 271. 1 25. 2017

                                          
                                                         
ZAROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
                                           
Zapraszam do złożenia oferty cenowej na dostawę węgla i miału węglowego dla     zaopatrzenia kotłowni c.o. w obiektach podległych  jednostek organizacyjnych gminy Rogowo tj:

 węgiel               węgiel                     miał
                                                                 kostka               orzech gruby           węglowy
                                                                 t                       t                             t

Szkoła Podstawowa w Sosnowie        -          16                     -                             -  
Przedszkole Sosnowo                       -          4                       -                             -                        
Szkoła Podstawowa w Nadrożu          -                                                                                  
Szkoła Podstawowa w Kobrzyńcu       -         15                      -                            -                       Urząd Gminy w Rogowie                    -        30
/dostawa w m-cu grudniu 2017 r./                                         -                            -                                                           
Świetlice wiejskie:
-   Kobrzyniec                                    -          -                           3                      -                       
-   Sosnowo                                       -          4                            -                     -
-   Świeżawy                                      -        0,5                           -                     -                  
-   Czumsk Mały                                 -        0,5                           -                     -                     
-   Rojewo                                           -       0,2 /worki/             0,2 /worki/              

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla w ilości  73,4 tony dla zaopatrzenia kotłowni  c.o. w obiektach podległych jednostek organizacyjnych gminy.
Zamówiony węgiel  odpowiadać powinien następującym parametrom jakościowym:
1. węgiel 
    - sortyment                                       - kostka
    - klasa węgla                                    -  ca 26 – 28/06/05
   -  ilość                                               -         ton

   - sortyment                                        - orzech gruby
   - klasa węgla                                      - ca 26 – 28/07/06
   - ilość                                                 -        tony   
2. 

Kod CPV 10.11.00.00-7 

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin, wykonania badań w celu potwierdzenia jakości oraz ilości oferowanego węgla i miału .   

IV. Termin wykonania zamówienia

       Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do poszczególnych jednostek w terminie uzgodnionym z odbiorcami, a w przypadku Urzędu Gminy nie później niż do 10 grudnia 2017 r.
Płatność dokonana będzie jednorazowo na rachunek Wykonawcy  po wykonaniu zamówienia i wystawieniu faktury dla danej jednostki .

Ofertę cenową zawierającą składniki wszystkich kosztów związanych z dostawą prosimy przesłać w terminie do  12 września 2017 r. na adres:

                             Urząd Gminy w Rogowie  k/Rypina
                              Rogowo 51,  87-515 Rogowo
z dopiskiem :  „ Oferta na dostawę węgla ” 

W załączeniu formularz oferty do wykorzystania przy sporządzaniu oferty.

Plik do pobrania Załączniki (22kB) word

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W  postępowaniu złożono 2 oferty  :

Najwyższa cena oferty          -  58 646,40 zł brutto

Najniższa cena oferty            -  58 582,29 zł brutto

Wybrano ofertę:   Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Mieczysław Kwiatkowski,

                                  ul. Okrzei 5, 87-600 Lipno

              


metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (1 września 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 września 2017, 09:51:05)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (20 września 2017, 12:31:28)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 696