Zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej w Nadrożu.

Og. 271.1.20.2016                                                                            Rogowo, 16.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.  Zamawiający: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W NADROŻU / KOŁO
    RYPINA, NADRÓŻ  56 , 87 - 515 ROGOWO
2. Przedmiot zamówienia: 5 kompletów laptopów wraz z oprogramowaniem i peryferiami
3. Szczegółowa specyfikacja: Laptop o wyszczególnionych poniżej parametrach z systemem operacyjnym, oprogramowanie biurowe, antywirusowe i zabezpieczające. Paramatry laptopów i oprogramowania:

1. Laptopy:

Zdjęcie

2. Microsoft Office 2016 Standard dla szkół (EDU) – Licencja otwarta (MOLP) – 5szt.
3. Mysz komputerowa przewodowa– 5 szt.
4. Oprogramowanie antywirusowe – 5 szt. licencja na 3 lata
5. Oprogramowanie blokujące nieporządne treści (strony) internetowe  – 5 szt. – licencja na 3
    lata
6. Zabezpieczenie antykradzieżowe do laptopa na kluczyk. – 5 szt.
    Oprogramowanie powinno być zainstalowane na komputerze – cały komplet w momencie
    dostawy, . Gwarancja i serwis: Minimum na okres 24 miesięcy gwarantowane przez
    producenta sprzętu (nie przez sprzedawcę).
4. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
5. Miejsce  i  termin  złożenia  oferty: Oferty  należy  dostarczyć  do  dnia 21 listopada 2016
    roku do godz. 12.00 do sekretariatu SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO
    W NADROŻU / KOŁO RYPINA, Nadróż 56, 87 - 515 ROGOWO lub mailowo na adres
    mgebicki@rogowo.pl potwierdzone w później na piśmie lub podpisane certyfikatem
    kwalifikowanym.
6. Kryterium wyboru oferty: Najniższa cena.
7. Termin rozpatrzenia ofert: 21.11.2016 roku
8. Warunki  płatności: 14 dni od momentu otrzymania sprzętu i oprogramowania wraz z
    wystawioną fakturą.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mariusz Gębicki, 54 280 16 22 w.25,
    mgebicki@rogowo.pl
10. Sposób  przygotowania  oferty: Ofertę  należy  sporządzić  w  formie pisemnej tradycyjnej
      lub elektronicznej ,  w  języku  polskim  zgodnie  z  załączonym  formularzem. Do
      formularza  należy  załączyć  szczegółową  specyfikację  oferowanego sprzętu.  Z
      wybranym  dostawcą  zostanie  zawarta  umowa,  wzór  umowy w załączeniu.
11. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego
12. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W NADROŻU zastrzega sobie
       prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

13. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W NADROŻU zastrzega sobie
       prawo zakupu dodatkowych jednostek komputerowych o tych samych parametrach u
       dostawcy który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, jeżeli pozwolą na to zaoszczędzone
       w wyniku  zapytania ofertowego środki finansowe.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (39kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Wzór umowy (273kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Zdzisław Stasik - dyrektor jednostki (16 listopada 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 listopada 2016, 07:53:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582