Zarządzenie nr 27/2019 - w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Charszewo i Nadróż

Rogowo, 05.06.2019 r.
SO.0050.27.2019
                                               
ZARZĄDZENIE   Nr  27/2019
WÓJTA GMINY  ROGOWO
z dnia 05 czerwca 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Charszewo  i Nadróż

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506/, art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2204 ze zm./zarządzam, co następuje:
§ 1

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Rogowo, położonej w Charszewie  i Nadrożu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 99/1; 99/2; 100/3; 100/4; 100/5; 100/6 i 3076/7  o ogólnej powierzchni 4,4762 ha na okres 15 lat  z przeznaczeniem na prowadzenie usług  turystyczno – wypoczynkowych i  rekreacyjno - sportowych.

§ 2

Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
                   
                                                                                                       Wójt
                                                                                                        /-/
                                                                                              Zbigniew Zgórzyński

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Ogłoszenie (310kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Umowa dzierżawy (134kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Zbigniew Zgórzyński - Wójt (5 czerwca 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 czerwca 2019, 19:11:00)

Ostatnia zmiana: Andrzej Ciborski (3 lipca 2019, 14:29:09)
Zmieniono: Dodanie Wyjaśnienia treści ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 894