2016

2016

Zarządzenie nr 54/2016 - w sprawie dni wolnych od pracy oraz zasad określenia harmonogramu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Rogowie w 2017 r.

Plik do pobrania - w sprawie dni wolnych od pracy oraz zasad określenia harmonogramu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Rogowie w 2017 r. [...]

Zarządzenie nr 49/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Charszewie i Nadrożu do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE   Nr  49/16WÓJTA GMINY  ROGOWO z dnia  08 grudnia 2016 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Charszewie i Nadrożu do oddania w dzierżawę [...]

Zarządzenie nr 45/2016 - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla zamówienia: Budowa chodników wzdłuż dróg gminnych ...

Plik do pobrania Zadanie 1: Budowa chodnika od km 4+240 do km 5+300 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 4+400 do km 5+356Zadanie 2: Budowa chodnika od km 0+944 do km 2+101 w ramach Budowa drogi gminnej nr [...]

metryczka