2017

2017

ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 - W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Rogowie przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016.poz. 446, poz. 1759, poz. 1948, z 2017, poz. 730, poz. 935 /, art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu

ZARZĄDZENIE NR 31/2017WÓJTA GMINY ROGOWOz dnia 7 lipca 2017 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w NadrożuNa podstawie art. 36a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu.

ZARZĄDZENIE NR 23/2017WÓJTA GMINY ROGOWOz dnia 23 maja 2017 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w NadrożuNa podstawie art. 36a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 - w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej

Plik do pobrania - w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej [...]

ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 - w sprawie: powołania komisji konkursowej

Plik do pobrania - w sprawie: powołania komisji konkursowej [...]

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Plik do pobrania - w sprawie: powołania komisji konkursowej [...]

ZARZĄDZENIE Nr 10/2017 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.

Plik do pobrania - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.  [...]

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.

Plik do pobrania - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla zamówienia Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty-Karbowizna od km 0+000 do km 1+300

Plik do pobrania - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla zamówienia Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty-Karbowizna od km0+000 do km 1+300 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 7/2017 - w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych ...

Plik do pobrania - w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości [...]

ZARZĄDZENIE Nr 6/2017 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości mienia komunalnego.

Plik do pobrania - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości mienia komunalnego. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym ...)

Plik do pobrania w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo [...]

metryczka